Yritysten ja työelämän kumppani tutkimuksessa ja kehittämisessä

 

Centria tutkimus ja kehityksen tarkoituksena on kehittää alueen yritysten ja organisaatioiden osaamista niiden toiminnan ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Tavoitteena on tuoda ja luoda uutta tietoa, osaamista ja teknologioita alueen elinkeino- ja työelämän käyttöön sekä tarjota työelämälähtöinen oppimisympäristö opiskelijoille TKI-toiminnan ja opetuksen yhteistoiminnan kautta.

Centrian TKI-toiminta on tunnustettu ammattikorkeakoulun vahvuudeksi ja se on saanut myös valtakunnallista menestystä. Centrian vahvuus on poikkeuksellisen tiivis kytkentä alueen elinkeinoelämään. Elinkeino- ja työelämän osuus tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksesta on ollut noin neljännes.

Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksikkö Centria tutkimus ja kehitys työllistää noin 70 henkilöä. Tutkimus- ja kehityshankkeita on käynnissä vuosittain noin 60. Vuonna 2015 Centrian TKI‐toiminnan kokonaisvolyymi oli 4,9 M€, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 2,3 M€. Suurimmat tutkimus‐ ja kehityshankkeiden julkiset rahoittajat olivat Tekes, EU (EAKR, ESR, Interreg ja komissio), maakuntien liitot ja ELY‐keskukset. Ammattikorkeakoulu oli mukana 11 Tekes‐hankkeessa, joiden hankeaikainen laajuus Centrian osalta oli yhteensä 5,5 M€. Kansainvälisiä hankkeita oli vuonna 2015 käynnissä 12 kpl, joiden hankeaikainen laajuus Centrian osalta oli yhteensä 4,9 M€.

 


   

Ajankohtaista

Centria aloittaa ensimmäisten joukossa suomenkielisen täydennyskoulutuksen korkeakoulutetuille maahanmuuttajille

21.10.2016

  Centria Koulutuspalvelut toteuttaa työvoimakoulutuksena korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien täydennyskoulutuksen ensimmäistän joukossa suomen kielellä 24.10.2016–3.7.2017. Koulutuksen rahoittaa Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus....

Centrian perusrahoitus kasvaa

20.10.2016

Korkeakoulusektorille tehdyistä mittavista rahoitusleikkauksista huolimatta Centria-ammattikorkeakoulun vuoden 2017 perusrahoitus kasvaa nykyisestä vuoden 2016 perusrahoituksen tasosta. Ammattikorkeakoululain tuloksiin perustuvassa rahoitusmittareissa Centria on pärjännyt ammatti...

Insinööri (AMK), tuotantotalouden muuntokoulutus haussa 24.10.-4.11.2016

20.10.2016

Insinööri (AMK), tuotantotalouden muuntokoulutus haussa 24.10.-4.11.2016   Koulutuksessa suoritetaan insinöörin (AMK) tutkinto kunnossapitotekniikan erikoistumisalalta muuntaen aiempi toisen alan insinööritutkinto tuotantotalouden insinööritutkinnoksi. ...

Seuraa meitä somessa: