Yritysten ja työelämän kumppani tutkimuksessa ja kehittämisessä

 

Centria tutkimus ja kehityksen tarkoituksena on kehittää alueen yritysten ja organisaatioiden osaamista niiden toiminnan ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Tavoitteena on tuoda ja luoda uutta tietoa, osaamista ja teknologioita alueen elinkeino- ja työelämän käyttöön sekä tarjota työelämälähtöinen oppimisympäristö opiskelijoille TKI-toiminnan ja opetuksen yhteistoiminnan kautta.

Centrian TKI-toiminta on tunnustettu ammattikorkeakoulun vahvuudeksi ja se on saanut myös valtakunnallista menestystä. Centrian vahvuus on poikkeuksellisen tiivis kytkentä alueen elinkeinoelämään. Elinkeino- ja työelämän osuus tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksesta on ollut noin neljännes.

Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksikkö Centria tutkimus ja kehitys työllistää noin 70 henkilöä. Tutkimus- ja kehityshankkeita on käynnissä vuosittain noin 60. Vuonna 2015 Centrian TKI‐toiminnan kokonaisvolyymi oli 4,9 M€, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 2,3 M€. Suurimmat tutkimus‐ ja kehityshankkeiden julkiset rahoittajat olivat Tekes, EU (EAKR, ESR, Interreg ja komissio), maakuntien liitot ja ELY‐keskukset. Ammattikorkeakoulu oli mukana 11 Tekes‐hankkeessa, joiden hankeaikainen laajuus Centrian osalta oli yhteensä 5,5 M€. Kansainvälisiä hankkeita oli vuonna 2015 käynnissä 12 kpl, joiden hankeaikainen laajuus Centrian osalta oli yhteensä 4,9 M€.

 


   

Ajankohtaista

Älykäs hirvieste rakentaa tulevaisuuden liikenneturvallisuutta

22.2.2017

Hanke kokoaa kolmen maakunnan osaajat Kemin Digipoliksen vetämässä hankkeessa rakennetaan kolmen maakunnan yhteistyönä testirataelementtiä, jolla kokeillaan autonomiseen ajamiseen ja testaukseen soveltuvaa älykästä hirvieste...

Opinnäytetyöllä mukaan TKI-toimintaan - Bilinessä etsitään keinoja vireystilan mittaamiseen

21.2.2017

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat päästä mukaan monipuoliseen ja laadukkaaseen tki-toimintaan jo opiskeluaikana. Viimeisin esimerkki tulee Biline-hankkeesta, jossa opiskelijat ovat päässeet suorittamaan työharjoitteluja ja opinnäytetyötä. Yks...

Työvoimakoulutus korkeakoulutetuille Kokkolassa

16.2.2017

Kokkolassa alkaa uusi työvoimakoulutus korkeakoulutetuille, ja se toteutetaan tarjotintyyppisenä täydennyskoulutuksena 7.3.-14.12.2017. Koulutuksen sisältö: Yhteiset opinnot 17 opTaloushallinnon opintokokonaisuus 20 opTekniikan opintokokonaisuus 20 op   Ty&o...

Täydennä osaamistasi!
Haku päättyy 27.2.2017
Digitaalinen pelaaminen (Peliongelmien ehkäisy ja hoito), Kokkola
Haku päättyy 27.2.2017
Rahapelaajan läheiset
Haku päättyy 27.2.2017
Rahapeliongelmien kohtaaminen
Haku päättyy 28.2.2017
Hoito- ja kuntoutusmenetelmät rahapeliongelmissa
Haku päättyy 1.3.2017
Työelämän englanti, Ylivieska Lisää koulutuksia »
Seuraa meitä somessa: