Yritysten ja työelämän kumppani tutkimuksessa ja kehittämisessä

 

Centria tutkimus ja kehityksen tarkoituksena on kehittää alueen yritysten ja organisaatioiden osaamista niiden toiminnan ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Tavoitteena on tuoda ja luoda uutta tietoa, osaamista ja teknologioita alueen elinkeino- ja työelämän käyttöön sekä tarjota työelämälähtöinen oppimisympäristö opiskelijoille TKI-toiminnan ja opetuksen yhteistoiminnan kautta.

Centrian TKI-toiminta on tunnustettu ammattikorkeakoulun vahvuudeksi ja se on saanut myös valtakunnallista menestystä. Centrian vahvuus on poikkeuksellisen tiivis kytkentä alueen elinkeinoelämään. Elinkeino- ja työelämän osuus tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksesta on ollut noin neljännes.

Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksikkö Centria tutkimus ja kehitys työllistää noin 70 henkilöä. Tutkimus- ja kehityshankkeita on käynnissä vuosittain noin 60. Vuonna 2015 Centrian TKI‐toiminnan kokonaisvolyymi oli 4,9 M€, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 2,3 M€. Suurimmat tutkimus‐ ja kehityshankkeiden julkiset rahoittajat olivat Tekes, EU (EAKR, ESR, Interreg ja komissio), maakuntien liitot ja ELY‐keskukset. Ammattikorkeakoulu oli mukana 11 Tekes‐hankkeessa, joiden hankeaikainen laajuus Centrian osalta oli yhteensä 5,5 M€. Kansainvälisiä hankkeita oli vuonna 2015 käynnissä 12 kpl, joiden hankeaikainen laajuus Centrian osalta oli yhteensä 4,9 M€.

 


   

Ajankohtaista

Centria osana Kokeileva Suomi -kiertuetta

27.3.2017

Kiinnostaisiko olla mukana ideoimassa ikääntyvien parempaa arkea? Kokeileva Suomi -kiertue tuo Centrialla yhteen opiskelijat, alueen työelämän edustajat ja kaikki aiheesta kiinnostuneet kehittämään luovia ideoita yhdessä! Järjestämme Centriall...

Maaseudun energiapäivässä pohditaan uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuuksia

27.3.2017

BioToholampi ja Maaseudun asukkaiden energiatietoisuuden edistämishanke järjestävät energia-aamupäivän tiistaina 11.4.2017 Toholammilla (Toholammin kunnantalo, kulttuurisali). Tilaisuudessa käsitellään erityisesti maaseutualueille sopivia uusiutuvan energ...

Nuorisotyö tukemassa yläkoulujen toimintaa

21.3.2017

Osallisuuden vahvistaminen nuorten kasvuympäristöissä ja –yhteisöissä -hanke (OSAVA) järjestää NUORISOTYÖ JA KOULU NE YHTEEN SOPPII! –työpajan Nuori2017-tapahtumassa Tampereella Hämeen partiopiirin Partio 1 -tilassa tiistaina 28.3. k...

Seuraa meitä somessa: