Tarjoamme tietomme ja taitomme työelämän käyttöön
- olemme mukana suurella sydämellä!

 

Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) kehittää asiakkaiden tuotteita, palveluita ja prosesseja. Centrian missiona on kehittää alueen yritysten ja organisaatioiden osaamista niiden toiminnan ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Tavoitteena on tuoda ja luoda uutta tietoa, osaamista ja teknologioita alueen elinkeino- ja työelämän käyttöön sekä tarjota työelämälähtöinen oppimisympäristö opiskelijoille TKI-toiminnan ja opetuksen yhteistoiminnan kautta.

Centrian TKI-toiminta on tunnustettu ammattikorkeakoulun vahvuudeksi ja se on saanut myös valtakunnallista menestystä. Centrian vahvuus on poikkeuksellisen tiivis kytkentä alueen elinkeinoelämään. Elinkeino- ja työelämän osuus tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksesta on merkittävä.

Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksikkö työllistää noin 90 henkilöä. Tutkimus- ja kehityshankkeita on käynnissä vuosittain noin 65. Vuonna 2016 Centrian TKI‐toiminnan kokonaisvolyymi oli 6,5 M€, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 4,2 M€. Suurimmat tutkimus‐ ja kehityshankkeiden julkiset rahoittajat olivat Tekes, EU (EAKR, ESR, Interreg), maakuntien liitot ja ELY‐keskukset. Ammattikorkeakoulu oli mukana yhdeksässä Tekes‐hankkeessa, joiden hankeaikainen laajuus Centrian osalta oli yhteensä 4,8 M€. Kansainvälisiä hankkeita oli vuonna 2016 käynnissä 15 kpl, joiden hankeaikainen laajuus Centrian osalta oli yhteensä 6,1 M€.

Centrian TKI-toiminnan painoalat pohjautuvat ammattikorkeakoulun Strategia 2020 painotuksiin. TKI-toiminnan tarkoituksena on tukea olemassa olevien vahvojen toimialojen kehittymistä ja uudistumista sekä mahdollistaa uusien kasvualojen syntymistä. Centrian TKI-toiminnan painoalat vuosina 2015–2020 ovat:

  • Kemia ja biotalous
  • Tuotantoteknologia
  • Digitalisaatio
  • Yrittäjämäinen palvelutoiminta

 

TKI-toiminnan kolme peruspilaria ovat hanketoiminta, elinkeinoelämälle tarkoitetut mittaus-, analysointi-, tuotekehityspalvelut sekä koulutuspalvelut. Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistyöstä toteutetaan asiantuntijoista ja opettajista koostuvissa kehittämis- ja tutkimusryhmissä. Centria noudattaa avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteita ja periaatteita.


   

Ajankohtaista

CentriaOpen vahvistaa yhteistyöverkostoa

10.10.2017

Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) järjestää perinteisen CentriaOpen Oktoberfest -kutsutilaisuuden yhteistyökumppaneilleen torstaina 12.10.2017 Vierimaantien kampuksella Ylivieskassa. Kutsuvierastilaisuudessa kerrotaan Centria TKI...

Non-Timber Forest Products and Bioeconomy –konferenssi 28.-30.11.

10.10.2017

Luonnonvara-instituutti Luke ja Lapin yliopisto järjestävät konferenssin, joka kattaa perus- ja soveltavaa tutkimusta NTFP-tuotteista (non-timber forest products) osana biotaloutta. NTFP-tuotteita ovat kaikki metsästä saadut raaka-aineet tukkipuuta lukuun ottamatta. Centria-...

Centria mukana Kasvupolussa myös vuonna 2018

9.10.2017

Pohjanmaan Kasvupolku® käynnistyy Kokkolassa sekä Vaasassa järjestettävissä Kasvupajoissa. Näissä kaikille avoimissa kasvupajoissa osallistujat saavat kasvusuunnitelmiensa kehittämiseen käytännön neuvoja. Kasvupajojen jälkeen Kasvupolul...

Täydennä osaamistasi!
Haku päättyy 20.10.2017
Projektijohtamisen käytännön työkalut
Haku päättyy 23.10.2017
Mielenterveyden ensiapu 1
Haku päättyy 24.10.2017
Ohjelmoinnin perusteet
Haku päättyy 25.10.2017
Digitalisaation mahdollisuudet ja hyödyntäminen eri toimialoilla
Haku päättyy 30.10.2017
Yrityksen tietoturva Lisää koulutuksia »
Seuraa meitä somessa: