Yritysten ja työelämän kumppani tutkimuksessa ja kehittämisessä

 

Centria tutkimus ja kehityksen tarkoituksena on kehittää alueen yritysten ja organisaatioiden osaamista niiden toiminnan ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Tavoitteena on tuoda ja luoda uutta tietoa, osaamista ja teknologioita alueen elinkeino- ja työelämän käyttöön sekä tarjota työelämälähtöinen oppimisympäristö opiskelijoille TKI-toiminnan ja opetuksen yhteistoiminnan kautta.

Centrian TKI-toiminta on tunnustettu ammattikorkeakoulun vahvuudeksi ja se on saanut myös valtakunnallista menestystä. Centrian vahvuus on poikkeuksellisen tiivis kytkentä alueen elinkeinoelämään. Elinkeino- ja työelämän osuus tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksesta on ollut noin neljännes.

Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksikkö Centria tutkimus ja kehitys työllistää noin 70 henkilöä. Tutkimus- ja kehityshankkeita on käynnissä vuosittain noin 60. Vuonna 2015 Centrian TKI‐toiminnan kokonaisvolyymi oli 4,9 M€, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 2,3 M€. Suurimmat tutkimus‐ ja kehityshankkeiden julkiset rahoittajat olivat Tekes, EU (EAKR, ESR, Interreg ja komissio), maakuntien liitot ja ELY‐keskukset. Ammattikorkeakoulu oli mukana 11 Tekes‐hankkeessa, joiden hankeaikainen laajuus Centrian osalta oli yhteensä 5,5 M€. Kansainvälisiä hankkeita oli vuonna 2015 käynnissä 12 kpl, joiden hankeaikainen laajuus Centrian osalta oli yhteensä 4,9 M€.

 


   

Ajankohtaista

Innovaatioseteli tuo Centrian asiantuntijapalvelut entistä lähemmäksi yrityksiä

28.9.2016

Tekesin innovaatiosetelit ovat yritysten haettavissa 3. lokakuuta alkaen. Centria tutkimus ja kehitys on ilmoittautunut etunenässä palveluntuottajaksi, jonka tarjoamia asiantuntijapalveluita innovaatiosetelillä voi hankkia. Yritysten on mahdollisuus käyttää 5000 euron a...

Centrian laatutyölle auditoinnissa kiittävät arviot!

22.9.2016

Centriassa vahva, välitön ja avoim osallistamisen kulttuuri Centria-ammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman. Laatuleima tarkoittaa, että Centrian laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen ...

Haemme projektisuunnittelijaa – määräaikainen tehtävä

21.9.2016

Centria-ammattikorkeakoulu hakee projektisuunnittelijaa vahvistamaan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystiimiä ajalle 1.11.2016 – 31.12.2017. Projektisuunnittelija osallistuu Centrian TKI-hankkeiden (mukaan lukien BILINE - Turvallisuuteen liittyvät digitaaliset ratkaisut, Ä...

Seuraa meitä somessa: