Tarjoamme tietomme ja taitomme työelämän käyttöön
- olemme mukana suurella sydämellä!

 

Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) kehittää asiakkaiden tuotteita, palveluita ja prosesseja. Centrian missiona on kehittää alueen yritysten ja organisaatioiden osaamista niiden toiminnan ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Tavoitteena on tuoda ja luoda uutta tietoa, osaamista ja teknologioita alueen elinkeino- ja työelämän käyttöön sekä tarjota työelämälähtöinen oppimisympäristö opiskelijoille TKI-toiminnan ja opetuksen yhteistoiminnan kautta.

Centrian TKI-toiminta on tunnustettu ammattikorkeakoulun vahvuudeksi ja se on saanut myös valtakunnallista menestystä. Centrian vahvuus on poikkeuksellisen tiivis kytkentä alueen elinkeinoelämään. Elinkeino- ja työelämän osuus tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksesta on merkittävä.

Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksikkö työllistää noin 90 henkilöä. Tutkimus- ja kehityshankkeita on käynnissä vuosittain noin 65. Vuonna 2016 Centrian TKI‐toiminnan kokonaisvolyymi oli 6,5 M€, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 4,2 M€. Suurimmat tutkimus‐ ja kehityshankkeiden julkiset rahoittajat olivat Tekes, EU (EAKR, ESR, Interreg), maakuntien liitot ja ELY‐keskukset. Ammattikorkeakoulu oli mukana yhdeksässä Tekes‐hankkeessa, joiden hankeaikainen laajuus Centrian osalta oli yhteensä 4,8 M€. Kansainvälisiä hankkeita oli vuonna 2016 käynnissä 15 kpl, joiden hankeaikainen laajuus Centrian osalta oli yhteensä 6,1 M€.

Centrian TKI-toiminnan painoalat pohjautuvat ammattikorkeakoulun Strategia 2020 painotuksiin. TKI-toiminnan tarkoituksena on tukea olemassa olevien vahvojen toimialojen kehittymistä ja uudistumista sekä mahdollistaa uusien kasvualojen syntymistä. Centrian TKI-toiminnan painoalat vuosina 2015–2020 ovat:

  • Kemia ja biotalous
  • Tuotantoteknologia
  • Digitalisaatio
  • Yrittäjämäinen palvelutoiminta

 

TKI-toiminnan kolme peruspilaria ovat hanketoiminta, elinkeinoelämälle tarkoitetut mittaus-, analysointi-, tuotekehityspalvelut sekä koulutuspalvelut. Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistyöstä toteutetaan asiantuntijoista ja opettajista koostuvissa kehittämis- ja tutkimusryhmissä. Centria noudattaa avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteita ja periaatteita.


   

Ajankohtaista

25-vuotisjuhlajulkaisu kunnioittaa Centrian tähänastista taivalta

21.9.2017

Centria-ammattikorkeakoulun 25. lukukausi käynnistyi tänä syksynä. Centrian rehtori, toimitusjohtaja Kari Ristimäki julkaisi lukukauden avajaisissa Centrian juhlajulkaisun, joka kunnioittaa korkeakoulun tähänastista taivalta.- Centria on opiskelijoiden tulevaisuude...

Centrian miehittämätön ilma-alus avaa mahdollisuuksia haasteellisten alueiden tutkimukseen

18.9.2017

Droneen kiinnitetyn lämpökameran kuvaa testilennolta.  Ylivieskalaiset ovat saattaneet kuulla kesän mittaan merkillistä huminaa Centrian ympäristössä. Kyseessä ei kuitenkaan ole ollut päästään seonnut lehtien puhaltaja, vaan asialla...

Medirexistä Centrian kumppanuusyritys

8.9.2017

Centria-ammattikorkeakoulu ja Medirex Oy ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen. Kokkolalainen Medirex Oy on vuodesta 1983 toiminut kuntoutumisen edelläkävijä. Medirexin henkilöstö hallitsee kattavasti fysioterapian erikoisosaamisalueet ja uusimmat suuntaukset, toimin...

Seuraa meitä somessa: