Yritysten ja työelämän kumppani tutkimuksessa ja kehittämisessä


Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksikkö (TKI) Centria tutkimus ja kehitys työllistää noin 90 henkilöä. Tutkimus- ja kehityshankkeita on käynnissä vuosittain noin 65.

Centria tutkimus ja kehityksen tarkoituksena on kehittää alueen yritysten ja organisaatioiden osaamista niiden toiminnan ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Tavoitteena on tuoda ja luoda uutta tietoa, osaamista ja teknologioita alueen elinkeino- ja työelämän käyttöön sekä tarjota työelämälähtöinen oppimisympäristö opiskelijoille TKI-toiminnan ja opetuksen yhteistoiminnan kautta.

Centrian TKI-toiminta on tunnustettu ammattikorkeakoulun vahvuudeksi ja se on saanut myös valtakunnallista menestystä. Centrian vahvuus on poikkeuksellisen tiivis kytkentä alueen elinkeinoelämään. Elinkeino- ja työelämän osuus tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksesta on ollut noin neljännes.

Vuonna 2016 Centrian TKI‐toiminnan kokonaisvolyymi oli 6,5 M€, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 4,2 M€. Suurimmat tutkimus‐ ja kehityshankkeiden julkiset rahoittajat olivat Tekes, EU (EAKR, ESR, Interreg ja komissio), maakuntien liitot ja ELY‐keskukset. Ammattikorkeakoulu oli mukana yhdeksässä Tekes‐hankkeessa, joiden hankeaikainen laajuus Centrian osalta oli yhteensä 4,8 M€. Kansainvälisiä hankkeita oli vuonna 2016 käynnissä 15 kpl, joiden hankeaikainen laajuus Centrian osalta oli yhteensä 6,1 M€.

Centria tutkimus ja kehityksen tavoitteena on laajentaa ja kehittää TKI-toimintaa entisestään ja kaksinkertaistaa toiminnan volyymi vuodesta 2014 vuoteen 2020.

 

 


   

Ajankohtaista

SecuBot – tietoturvan kehittämisen pilottihanke Pohjanmaan alueelle 

26.6.2017

Digitalisaatio kehittyy huimaa vauhtia tuoden mukanaan myös lisää tietoturvahaasteita. – Tämä aiheuttaa paineita erityisesti kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen. Myös perusasioihin, eli käytännössä yksittäisen henkilön osaamisee...

Kilpailu / Hakkuutähteen ja hakkeen uudet käyttömahdollisuudet

20.6.2017

Pienpuu, latvat, oksat, neulaset ja lehdet ovat nykyään pääosin energiakäytössä, mutta mitä muuta näistä raaka-aineista voisi valmistaa tai olisiko hakkeella muita käyttökohteita? Ehdota uutta tai ajansaatossa unohduksiin jäänytt...

Centria-ammattikorkeakoulun omistuspohja laajenee

12.6.2017

Centria-ammattikorkeakoulu Oy järjesti suunnatun osakeannin 1.9.2016-31.5.2017, jossa merkittiin 510 A-osaketta suunnatusti valitulle kohderyhmälle. Osakeannissa tavoiteltiin osakepääoman korottumista sekä haluttiin edelleen vahvistaa Centrian omistuspohjaa ja alueellista va...

Seuraa meitä somessa: