Tarjoamme tietomme ja taitomme työelämän käyttöön
- olemme mukana suurella sydämellä!

 

Centria ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) kehittää asiakkaiden tuotteita, palveluita ja prosesseja. Centrian missiona on kehittää alueen yritysten ja organisaatioiden osaamista niiden toiminnan ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Tavoitteena on tuoda ja luoda uutta tietoa, osaamista ja teknologioita alueen elinkeino- ja työelämän käyttöön sekä tarjota työelämälähtöinen oppimisympäristö opiskelijoille TKI-toiminnan ja opetuksen yhteistoiminnan kautta.

Centrian TKI-toiminta on tunnustettu ammattikorkeakoulun vahvuudeksi ja se on saanut myös valtakunnallista menestystä. Centrian vahvuus on poikkeuksellisen tiivis kytkentä alueen elinkeinoelämään. Elinkeino- ja työelämän osuus tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksesta on merkittävä.

Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksikkö työllistää noin 90 henkilöä. Tutkimus- ja kehityshankkeita on käynnissä vuosittain noin 65. Vuonna 2016 Centrian TKI‐toiminnan kokonaisvolyymi oli 6,5 M€, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 4,2 M€. Suurimmat tutkimus‐ ja kehityshankkeiden julkiset rahoittajat olivat Tekes, EU (EAKR, ESR, Interreg), maakuntien liitot ja ELY‐keskukset. Ammattikorkeakoulu oli mukana yhdeksässä Tekes‐hankkeessa, joiden hankeaikainen laajuus Centrian osalta oli yhteensä 4,8 M€. Kansainvälisiä hankkeita oli vuonna 2016 käynnissä 15 kpl, joiden hankeaikainen laajuus Centrian osalta oli yhteensä 6,1 M€.

Centrian TKI-toiminnan painoalat pohjautuvat ammattikorkeakoulun Strategia 2020 painotuksiin. TKI-toiminnan tarkoituksena on tukea olemassa olevien vahvojen toimialojen kehittymistä ja uudistumista sekä mahdollistaa uusien kasvualojen syntymistä. Centrian TKI-toiminnan painoalat vuosina 2015–2020 ovat:

  • Kemia ja biotalous
  • Tuotantoteknologia
  • Digitalisaatio
  • Yrittäjämäinen palvelutoiminta

 

TKI- toiminnan kolme peruspilaria ovat hanketoiminta, elinkeinoelämälle tarkoitetut mittaus-, analysointi-, tuotekehityspalvelut sekä koulutuspalvelut. Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistyöstä toteutetaan asiantuntijoista ja opettajista koostuvissa kehittämis- ja tutkimusryhmissä. Centria noudattaa avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteita ja periaatteita.


   

Ajankohtaista

Centria ja Bet-Ker kumppanuusyhteistyöhön

22.8.2017

Centria-ammattikorkeakoulu ja Bet-Ker Oy ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen. Ylivieskalainen Bet-Ker Oy valmistaa laadukkaita tulenkestäviä materiaaleja ja komponentteja, joiden tuotannossa se hyödyntää uusinta teknologiaa ja 40 vuoden kokemusta. Yrityksen suurin as...

Centria-ammattikorkeakoululle uusi hallitus

8.8.2017

Centria-ammattikorkeakoulu Oy on 7. elokuuta 2017 pitämässään ylimääräisessä yhtiökokouksessa valinnut uuden hallituksen. Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n omistuspohja laajeni kesäkuussa päättyneen osakeannin myötä. Osakeannin kaut...

TKI tarjoaa opiskelijoille mieluisan oppimisympäristön

4.8.2017

i Tietotekniikan ensimmäisen vuoden opiskelijat Patrik ”Pate” Peltokorpi ja Tuomas ”Tumppi” Mäkinen ovat viihtynyt tänä kesänä ammattikorkeakoulun tiloissa Talonpojankadulla. Heillä on ollut jopa oma toimisto, jonka ovessa lukee ”TKI-...

Seuraa meitä somessa: