Asiakaskohtaista koulutusta, Kokkola

Hinta
Vaihtelee
Laajuus
Vaihtelee

Opintojakson yleiskuvaus

Asiakaskohtaisen koulutuksen lähtökohtana on yrityksessä tai organisaatiossa havaittu koulutustarve, joka voi olla laaja-alainen tai tarkasti rajattua osaamisen kehittämistä.

Asiakaskohtainen koulutus suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä asiakasorganisaation edustajien kanssa ja se toteutetaan sisällöllisesti, laajuudeltaan ja ajallisesti täysin asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Koulutuksen suunnittelussa huomioidaan myös asiakkaan toiveet opetusmenetelmistä ja opetustavasta.

Asiakaskohtaisia koulutuksia järjestetään liiketalouden, tekniikan, sosiaali- ja terveysalan sekä esittävän taiteen että musiikin aloilta.

Opintojakson tavoitteet

Tavoitteena on tukea yrityksiä ja organisaatioita toiminnan ja osaamisen uudistamisessa.

Opintojakson kohderyhmä

Yritykset, julkiset organisaatiot ja yhteisöt.

Opintojakson aikataulua

Sovitaan erikseen tilaajan kanssa.

 

Kouluttajat / tutoropettaja

Sovitaan erikseen.

Opetusmenetelmät

Sovitaan erikseen.

Yhteystiedot

Kerromme mielellämme lisää ja teemme tarjouksen asiakaskohtaisesta koulutuksesta; Kirsi Vuotila, 0406324341, kirsi.vuotila@centria.fi

Hae koulutukseen
Seuraa meitä somessa: