Psykiska Första Hjälpen 1, Kokkola

Koulutus alkaa
4.5.2017
Koulutus päättyy
18.5.2017
Haku alkaa
16.12.2016
Haku päättyy
24.4.2017
Hinta
170 € + alv.
Laajuus
14 h

Opintojakson yleiskuvaus

Psykiska Första Hjälpen – som medborgarfärdighet
 
Psykiska Första Hjälpen 1
 
Livskunskap för psykisk hälsa – utbildning
 
Tidtabell
4.5.2017   kl 9-15:30
18.5.         kl 9-15:30
 
 
Deltagarna i utbildningen
  • får information om psykiskt välbefinnande och hur det påverkas
  • uppmuntras att främja sin egen och närståendes psykiska hälsa
  • får kunskaper om hur man klarar motgångar i livet
 
Utbildningen har fem delar:
  1. Den psykiska hälsan är en del av hälsa och välbefinnande
  2. Känslokompetens
  3. Livets många kriser
  4. Människorelationer och växelverkan
  5. Livshantering
 
Alla som är intresserade av att ta hand om sitt eget och andras psykiska välbefinnande, är välkomna till utbildningen.
 
Utbildare Maria Björkmark, Centria yrkeshögskola

 

 

Opintojakson aikataulua

 

Kouluttajat / tutoropettaja

 

Seuraa meitä somessa: