Opintojakso Aloitus Haku päättyy
ASP.NET -programming / AVE1001 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  4.4.2017 
Ammatillinen kasvu / AVE1000 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Basics of Sexual Health / AVA013 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  28.3.2017 
C++ -jatkokurssi / AVE1006 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Career planning / AVE1004 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  27.3.2017 
Computing English / AVE1007 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  4.4.2017 
EkoPro / AVE1008 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
EkoPro in English / AVE1010 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  12.4.2017 
Energiatehokkuus / AVE1061 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Euroopan Unioni / AVE1012 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
European Union / AVE1013 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  27.3.2017 
Finanssvenska / AVE1058 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Hyvinvointiyrittäjyyden perusteet / AVE1014 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  30.3.2017 
Informaatiolukutaito / AVA1020 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Java-ohjelmointi / AVE1017 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  7.4.2017 
Kielenhuolto ja kirjoittaminen AVE1018 / K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Laatujohtaminen / AVA1022 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  12.4.2017 
Lasertyöstötekniikan perusteet / AVE1021 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Liiketoiminnan suunnittelu ja käytännön yritystoiminta / AVA1007 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Logistics / AVA1016 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  22.3.2017 
Markkinointioikeus / AVE1024 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  25.3.2017 
Matkailun perusteet / AVE1025 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Media-analyysi / AVE1026 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Monikulttuurisuus / AVE1027 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Monikulttuurisuus sosiaali- ja terveysalalla / AVE1028 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  22.3.2017 
Moving On! Professional English Communication / AVA1023 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  30.3.2017 
Nuorisotutkimus ja nuorisokulttuurit / AVA1017 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Ohjelmointi www-ympäristössä / AVE1029 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  2.4.2017 
Palveluiden markkinointi / AVE1032 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Project Management / AVE1033 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  11.4.2017 
Päihdetyön peruskurssi / AVE1034 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  22.3.2017 
Repetera svenska / AVA1027 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Saksan alkeiskurssi / AVE1036 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  22.3.2017 
Sisällön tuottaminen tietoverkkoon / AVE1037 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Skriftlig och muntlig kommunikation på svenska / AVA1009 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Study and Working Life Skills / AVA1002 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  31.3.2017 
Sähköinen liiketoiminta / AVE1040 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Sähköisen kaupankäynnin järjestelmät / AVA1021 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Technical Writing / AVE1041 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  2.4.2017 
Tietotekniikan perusteet / AVE1045 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Tietoturvallisuuden kehittäminen organisaatioissa / AVE1043 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Tuotekehityksen perusteet / AVE1047 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Työsuojelu / AVA1024 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Urasuunnittelu / AVE1049 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Uusiutuvat energiat sähkön ja lämmön tuotannossa / AVA1004 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  16.4.2017 
Visuaalisen viestinnän perusteet / AVA1028 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  27.3.2017 
Working in a Multicultural World / AVA1010 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  30.3.2017 
Writing Skills / AVE1055 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  23.3.2017 
Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö / AVA1011 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 


Opintojakso Aloitus Haku päättyy
AVEKKI – koulutus - Toimintatapamalli väkivaltatilanteiden ehkäisyyn ja hallintaan »    
DIALux Evo -peruskurssi, Ylivieska » 15.2.2017  14.2.2017 
Englannin kielen koulutus yritykselle räätätöitynä »    
Excel tehokäyttö, Kokkola » 10.4.2017  3.4.2017 
Excel-taulukkolaskennan koulutus yritykselle räätälöitynä »    
ISO 9001 –laatujärjestelmän käyttöönotto yrityksessä -infotilaisuudet » 29.3.2017  10.5.2017 
Ikääntyvien lääkehoito, Kokkola »    
Kirjanpito ja verotus, Kokkola » 16.6.2017  11.6.2017 
Kulttuurinen osaaminen ja kommunikaatio asiakas- ja oppilastyössä, Kokkola » 19.4.2017  7.4.2017 
Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen, Kokkola » 23.5.2017  18.5.2017 
Lapsen mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa, Kokkola » 27.9.2017  8.9.2017 
Lean Täsmäkoulutus Kainuu - työprosessien kehittämisellä kasvuun »    
Lean perusteet, Ylivieska » 24.1.2017  16.1.2017 
Lean-koulutus yritykselle räätälöitynä »    
Mentaalivalmennus II, Kokkola » 9.8.2017  30.6.2017 
Mental Träning II, Jakobstad » 7.8.2017  30.6.2017 
Mielenterveyden ensiapu 1, Kokkola » 3.5.2017  24.4.2017 
NLP Practitioner, Jakobstad » 26.1.2017  25.1.2017 
Office 365 verkkotyövälineenä tehokoulutus, Kokkola » 24.4.2017  18.4.2017 
Palvelumuotoilu - toiminnan kehittäminen uudelle tasolle, Kokkola » 17.5.2017  8.5.2017 
Psykiska Första Hjälpen 1, Kokkola » 4.5.2017  24.4.2017 
Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja valmennus »    
Rentoutusvalmentajan koulutus, Kokkola » 12.1.2017  5.1.2017 
Sopimusoikeus, Kokkola » 28.4.2017  23.4.2017 
Sähköturvallisuustutkinto 1, Ylivieska » 18.4.2017  12.4.2017 
Teollinen koesuunnittelu käytännössä, Ylivieska » 31.1.2017  27.1.2017 
Toimiva vuorovaikutus - koulutusta työyhteisöjen kehittämiseen »    
Työelämän englanti, Ylivieska » 21.3.2017  20.3.2017 
Työoikeus - työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, Kokkola » 11.5.2017  7.5.2017 
VASU 2017, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja pedagogiikka varhaiskasvatuksessa, Kokkola » 7.2.2017  13.1.2017 
Varhaisiän musiikkikasvatus, Kokkola »    
Vasu-startti, Kokkola » 24.1.2017  13.1.2017 
Venäjän kielen ja kulttuurin perusteet, Ylivieska » 9.2.2017  31.1.2017 
Venäjän kielen jatkokurssi, Kalajoki » 14.2.2017  31.1.2017 
Våga tala svenska, Kokkola » 13.3.2017  6.3.2017 
Word tehokäyttö, Kokkola » 4.4.2017  29.3.2017 
Working English, Kokkola » 23.3.2017  19.3.2017 
Ymmärrystä yhteistyöhön – erilaisuus voimavaraksi »    
Yrityksen taloushallinto, Kokkola » 23.5.2017  17.5.2017 

Seuraa meitä somessa: