Opintojakso Aloitus Haku päättyy
ASP.NET -programming / AVE1001 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  4.4.2017 
Ammatillinen kasvu / AVE1000 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Basics of Sexual Health / AVA013 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  28.3.2017 
C++ -jatkokurssi / AVE1006 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Career planning / AVE1004 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  27.3.2017 
Computing English / AVE1007 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  4.4.2017 
EkoPro / AVE1008 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
EkoPro in English / AVE1010 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  12.4.2017 
Energiatehokkuus / AVE1061 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Euroopan Unioni / AVE1012 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
European Union / AVE1013 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  27.3.2017 
Finanssvenska / AVE1058 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Hyvinvointiyrittäjyyden perusteet / AVE1014 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  30.3.2017 
Informaatiolukutaito / AVA1020 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Java-ohjelmointi / AVE1017 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  7.4.2017 
Kielenhuolto ja kirjoittaminen AVE1018 / K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Laatujohtaminen / AVA1022 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  12.4.2017 
Lasertyöstötekniikan perusteet / AVE1021 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Liiketoiminnan suunnittelu ja käytännön yritystoiminta / AVA1007 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Logistics / AVA1016 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  22.3.2017 
Markkinointioikeus / AVE1024 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  25.3.2017 
Matkailun perusteet / AVE1025 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Media-analyysi / AVE1026 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Monikulttuurisuus / AVE1027 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Monikulttuurisuus sosiaali- ja terveysalalla / AVE1028 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  22.3.2017 
Moving On! Professional English Communication / AVA1023 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  30.3.2017 
Nuorisotutkimus ja nuorisokulttuurit / AVA1017 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Ohjelmointi www-ympäristössä / AVE1029 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  2.4.2017 
Palveluiden markkinointi / AVE1032 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Project Management / AVE1033 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  11.4.2017 
Päihdetyön peruskurssi / AVE1034 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  22.3.2017 
Repetera svenska / AVA1027 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Saksan alkeiskurssi / AVE1036 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  22.3.2017 
Sisällön tuottaminen tietoverkkoon / AVE1037 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Skriftlig och muntlig kommunikation på svenska / AVA1009 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Study and Working Life Skills / AVA1002 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  31.3.2017 
Sähköinen liiketoiminta / AVE1040 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Sähköisen kaupankäynnin järjestelmät / AVA1021 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Technical Writing / AVE1041 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  2.4.2017 
Tietotekniikan perusteet / AVE1045 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Tietoturvallisuuden kehittäminen organisaatioissa / AVE1043 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Tuotekehityksen perusteet / AVE1047 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Työsuojelu / AVA1024 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Urasuunnittelu / AVE1049 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 
Uusiutuvat energiat sähkön ja lämmön tuotannossa / AVA1004 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  16.4.2017 
Visuaalisen viestinnän perusteet / AVA1028 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  27.3.2017 
Working in a Multicultural World / AVA1010 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  30.3.2017 
Writing Skills / AVE1055 K17/2 RYHMÄ ON TÄYNNÄ! » 3.5.2017  23.3.2017 
Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö / AVA1011 K17/2 » 3.5.2017  18.4.2017 


Opintojakso Aloitus Haku päättyy
AVEKKI – koulutus - Toimintatapamalli väkivaltatilanteiden ehkäisyyn ja hallintaan »    
Digitalisaation mahdollisuudet ja hyödyntäminen eri toimialoilla, Kokkola » 1.12.2017  25.10.2017 
Englannin kielen koulutus yritykselle räätätöitynä »    
Excel-taulukkolaskennan koulutus yritykselle räätälöitynä »    
ISO 9001 –laatujärjestelmän käyttöönotto yrityksessä, Kokkola » 21.9.2017  11.9.2017 
ISO 9001 –laatujärjestelmän käyttöönotto yrityksessä, Ylivieska » 14.9.2017  4.9.2017 
ISO 9001 –laatujärjestelmän päivittäminen, Ylivieska » 20.9.2017  11.9.2017 
Ikääntyvien lääkehoito, Kokkola »    
Labview-koulutusta yritykselle räätälöitynä »    
Lapsen mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa, Kokkola » 27.9.2017  8.9.2017 
Lean Täsmäkoulutus Kainuu - työprosessien kehittämisellä kasvuun »    
Lean perusteet, Kokkola » 28.9.2017  21.9.2017 
Lean-koulutus yritykselle räätälöitynä »    
Mentaalivalmennus II, Kokkola » 9.8.2017  30.6.2017 
Mental Träning II, Jakobstad » 7.8.2017  30.6.2017 
Mielenterveyden ensiapu 1, Kokkola » 16.11.2017  23.10.2017 
Mobiiliohjelmointi, Kokkola » 15.11.2017  8.11.2017 
NLP Practitioner, Jakobstad » 20.1.2018  12.1.2018 
NLP Practitioner, Kokkola » 18.1.2018  10.1.2018 
Ohjelmoinnin perusteet, Kokkola » 31.10.2017  24.10.2017 
Palkkahallinto, Kokkola » 27.11.2017  21.11.2017 
Palvelumuotoilu - toiminnan kehittäminen uudelle tasolle, Kokkola » 6.9.2017  28.8.2017 
Pilvipohjaiset projektinhallintatyökalut, Kokkola » 25.10.2017  18.10.2017 
Projektijohtaminen, Kokkola » 10.10.2017  3.10.2017 
Projektijohtamisen käytännön työkalut, Ylivieska » 2.11.2017  20.10.2017 
Psykiska Första Hjälpen 1, Kokkola » 7.11.2017  30.10.2017 
Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja valmennus »    
Sisäinen laskenta, investointilaskelmat ja budjetointi, Kokkola » 11.10.2017  4.10.2017 
Tehokkaimmat laadunhallinnan työkalut, Ylivieska » 27.9.2017  18.9.2017 
Toimiva vuorovaikutus - koulutusta työyhteisöjen kehittämiseen »    
Tuloslaskelma, tase ja tilinpäätöksen laatiminen, Kokkola » 10.11.2017  2.11.2017 
Työelämän englanti, Ylivieska » 26.9.2017  17.9.2017 
Varhaisiän musiikkikasvatus, Kokkola »    
Yrityksen toiminnanohjaus ja reskontra, Kokkola » 25.10.2017  18.10.2017 

Seuraa meitä somessa: