Yritysten ja työelämän kumppani tutkimuksessa ja kehittämisessä

 

Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksikkö Centria tutkimus ja kehitys työllistää noin 90 henkilöä. Tutkimus- ja kehityshankkeita on käynnissä vuosittain noin 65.

Centria tutkimus ja kehityksen tarkoituksena on kehittää alueen yritysten ja organisaatioiden osaamista niiden toiminnan ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Tavoitteena on tuoda ja luoda uutta tietoa, osaamista ja teknologioita alueen elinkeino- ja työelämän käyttöön sekä tarjota työelämälähtöinen oppimisympäristö opiskelijoille TKI-toiminnan ja opetuksen yhteistoiminnan kautta.

Centrian TKI-toiminta on tunnustettu ammattikorkeakoulun vahvuudeksi ja se on saanut myös valtakunnallista menestystä. Centrian vahvuus on poikkeuksellisen tiivis kytkentä alueen elinkeinoelämään. Elinkeino- ja työelämän osuus tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksesta on ollut noin neljännes.

Vuonna 2016 Centrian TKI‐toiminnan kokonaisvolyymi oli 6,5 M€, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 4,2 M€. Suurimmat tutkimus‐ ja kehityshankkeiden julkiset rahoittajat olivat Tekes, EU (EAKR, ESR, Interreg ja komissio), maakuntien liitot ja ELY‐keskukset. Ammattikorkeakoulu oli mukana yhdeksässä Tekes‐hankkeessa, joiden hankeaikainen laajuus Centrian osalta oli yhteensä 4,8 M€. Kansainvälisiä hankkeita oli vuonna 2016 käynnissä 15 kpl, joiden hankeaikainen laajuus Centrian osalta oli yhteensä 6,1 M€.

Centria tutkimus ja kehityksen tavoitteena on laajentaa ja kehittää TKI-toimintaa entisestään ja kaksinkertaistaa toiminnan volyymi vuodesta 2014 vuoteen 2020.

 

 


   

Ajankohtaista

Älykäs hirvieste eteni demovaiheeseen - tulokset kannustavia

24.4.2017

  Valtakunnallista julkisuutta saanut hanke älykkään hirviesteen kehittämiseksi on edennyt demovaiheeseen. Vuoden alusta lähtien kehitettyä hirviestettä testattiin maaliskuun lopulla kaupallisella testialueella Lapissa ja tulokset olivat erittäin kannu...

Luonnontuotteille etsitään toimivia ratkaisuja

24.4.2017

Luonnon raaka-aineiden kuivaus- ja laatupäivä- teknologian, laadunhallinnan ja analytiikan ratkaisuja Tiistaina 9.5.2017, Oulun yliopisto, Pentti Kaiteran katu 1, Linnamaa, sali L8 Luonnon raaka-aineiden kuivaus- ja laatupäivän aikana haetaan toimivimmat ratkaisut luonnontuotte...

Kysy energianeuvoja Facebookissa: Centrian asiantuntijat mukana energianeuvonnan toteuttamisessa

21.4.2017

Motivan koordinoima valtakunnallinen energianeuvonta palvelee kuluttajia nyt Facebookissa Asiaa energiasta -sivulla. Yksityisviestillä tavoittaa asiantuntevan energianeuvojan, joka vastaa asumisen energiakäyttöön, lämmitysjärjestelmiin ja uusiutuvan energian käytt&...

Seuraa meitä somessa: