Datasäkerhets- och dataskyddstjänster

Vårt mål är att tillföra värde till organisationer genom att tillhandahålla pålitliga datasäkerhets- och dataskyddstjänster på ett opartiskt sätt. Med våra kraftfulla verktyg kan vi upptäcka sårbarheter i organisationers program, hårdvaror och intranät långt före oönskade inkräktare.

Vårt utbildade expertteam och vår avancerade testutrustning har gjort oss till en högt värderad samarbetspartner både på regional och global nivå. Vi fungerar som samarbetspartner till prestigefyllda internationella datasäkerhetsforum. Vi är på de godas sida när det gäller att ta itu med morgondagens datasäkerhetshot redan idag.

Vi erbjuder följande individuella och skräddarsydda lösningar till våra kunder:

Testning av intranät - Vår rapport föreslår åtgärder för att förbättra datasäkerheten och lyfter fram de mest kritiska sakerna. Vi förlitar oss på en nationell sårbarhetsdatabas som uppdateras varje vecka.

Programvarutestning - Programvaror som skall undersökas installeras på vår server. Vi testar programvarorna och föreslår korrigerande åtgärder på basis av de utförda testerna.

Hårdvarutestning - Hårdvaror som kan anslutas till nätverk kan också ofta testas trådlöst via deras nätverksgränssnitt. Våra kraftfulla program kan upptäcka kritiska säkerhetsluckor i hårdvarorna.

Utbildning - En kunnig personal skapar en hög nivå av datasäkerhet och ett starkt skydd mot inkräktare. Vi kan skapa skräddarsydda utbildningar som är helt dimensionerade efter er organisations behov. Vi kan till exempel ge utbildning till de IT-ansvariga, företagets ledning eller hela personalen.

Datasäkerhetsrevision - Vår revision ger en bild av det aktuella datasäkerhetsläget. Till revisionen hör en rapport om läget och rekommendationer för att utveckla det.

Vi vill höja nivån på datasäkerheten i organisationer inom vårt verksamhetsområde. Vårt mål är att höja konkurrenskraften i området genom att synliggöra datasäkra metoder och att göra det lättare att förstå samt ta i bruk dessa.

Våra referenser

CABB Finland Oy, Nordic Lights Ltd och Pedersöre kommun

Kontaktuppgifter

Tom Tuunainen
FUI-utvecklare
040 681 7207
tom.tuunainen@centria.fi

Joni Jämsä
Projektchef
044 449 2524
joni.jamsa@centria.fi

 


   
Seuraa meitä somessa: