Työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyöllä Centrian opiskelijat saavat tuntuman työelämään osana opintojaan ja yritykset ja yhteisöt saavat kosketusta tuleviin työntekijöihin. Mikäli tarvitset opiskelijoita esimerkiksi harjoittelijoiksi tai toteuttamaan työelämän kehittämistehtävää vaikkapa opinnäytetyön kautta, ota yhteyttä!

Harjoittelu

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Harjoittelua on kaikilla koulutusaloilla ja kaikissa ammattikorkeakoulututkinnoissa.

Harjoittelun tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus soveltaa teoriassa opittuja tietoja käytäntöön sekä kehittää valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn. Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutusohjelman mukaista opiskelua. Harjoittelujaksojen tulee muodostaa ammatillista kasvua kehittävän polun; harjoittelun tulee olla riittävän monipuolista ja harjoittelun tulee muuttua ajan myötä haasteellisemmaksi ja vaativammaksi.

Opinnäytetyö

Tavoitteena on, että opinnäytetyö on työelämän tarpeita palveleva tilaustyö. Suurin osa opinnäytetöistä tehdäänkin yrityksille ja yhteisöille. Opinnäytetyö voi olla esimerkiksi suunnittelutehtävä, tuote- tai kehittämisprojekti, tietojärjestelmän luominen tai tutkimustyö.

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä tällä lomakkeella. Pyrimme vastaamaan mahdollisimman nopeasti!


   
Seuraa meitä somessa: