Centrian projektista poroisännille uutta teknologiaosaamista

Arctic Airborne 3D-hankkeen yhtenä tutkimusalueena on uusien ratkaisujen etsiminen Lapin poronhoidon haasteisiin droneteknologian kautta. Centrian kehitysinsinööri Pentti Eteläaho kävi Sallassa tekemässä drone-demonstraation yhdessä Sallan paliskunnan poroisännän, Pasi Oinaan, kanssa. Tarvelähtöisessä demonstraatiossa tarkasteltiin dronejen hyödyllisyyttä ja käyttömahdollisuuksia poronhoidossa, erityisesti eläinten visuaalisessa havainnoinnissa. Pasi Oinas on jakanut tietoa tehdystä demonstraatiosta muutamalle paliskuntain isännälle ja se on herättänyt runsaasti mielenkiintoa ja uusia ideoita. AA3D-hanke jatkaa näiden demonstraatiosta nousseiden uusien yhteydenottojen ja ideoiden tarkastelua tulevissa kokeiluissaan ja demonstraatioissaan.


Sallan paliskunnan poroisäntä pääsi kokeilemaan Centrian dronella kuinka poroja löytyy maastosta. Kuva: Pentti Eteläaho/Centria
Sallan paliskunnan poroisäntä pääsi kokeilemaan Centrian dronella kuinka poroja löytyy maastosta.
Kuva: Pentti Eteläaho/CentriaPorot erottuvat selkeästi maastossa dronen kuvaamassa videossa. Kuva: Pentti Eteläaho/Centria


   
Seuraa meitä somessa: