YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO -ERIKOISTU TURKIKSEEN!


HUOM! Ilmoittautumislomake sivun alareunassa

Suomen Yrittäjäopisto, Teuvan aikuiskoulutuskeskus TEAK ja Centria ammattikorkeakoulu aloittavat uudenlaisen ja ainutlaatuisen yhteistyön. Yhteistyön tavoitteena on tarjota osallistujille mahdollisuus suorittaa yrittäjän ammattitutkinto ja samalla erikoistua turkistuotteen valmistukseen.

Osallistujat suorittavat Suomen Yrittäjäopiston kautta yrittäjän ammattitutkinnon. TEAK organisoi tutkinnon valinnaisen osan ja tämä osa toteutetaan Centria ammattikorkeakoulun tiloissa Pietarsaaressa. Opetuskieli on suomi, mutta valmistavan koulutuksen kirjalliset tehtävät voi palauttaa myös ruotsiksi tai englanniksi. Tutkinto koostuu kahdesta osasta ja ensimmäisenä järjestetään turkisosio.


Osa 1. Turkis erikoismateriaalina

Opiskelutapa:
Opiskelu muodostuu lähiopiskelusta ja etäopiskelusta. Lähiopiskelun osuus tutkinnon osasta on 50 % kokonaisopiskeluajasta ja ohjatun etäopiskelun 50 %. Näyttötutkintotilaisuus järjestetään koulutuksen loppuvaiheessa.

Tavoite:
Turkis on ainutlaatuinen materiaali ja voidaksesi suunnitella ja valmistaa turkistuotteita sinun täytyy tuntea materiaalin ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet. Opetusjakson aikana käydään läpi koko valmistusprosessi suunnittelusta, kaavoituksesta, leikkaamisesta ompeluun ja vuoritukseen sekä valmistetaan turkistuote alusta loppuun.
Turkistyön osaamista ei vaadita, mutta vaatetusalan tuntemus on eduksi.

Opetusjakson jälkeen
- tunnet yleisimmät turkismateriaalit
- tunnet turkiksen työstämisessä käytettävät yleisimmät tuki- ja lisämateriaalit
- pystyt ideoimaan esteettisen ja toimivan tuotteen
- hallitset etukäteissuunnittelun
- osaat ottaa huomioon turkismateriaalin erityisvaatimukset kaavoituksessa
- osaat turkismateriaalin työstämisen perustekniikat
- osaat valmistaa käyttökelpoisen turkistuotteen

Aikataulu:
21.10 2013 – 31.1 2014.Lähiopetus järjestetään Pietarsaaressa torstaisin ja perjantaisin. Näyttötutkintotilaisuus järjestetään koulutuksen loppuvaiheessa.

lähiopetus (klo 9.00-16.00):
23.-24.10.2013
31.10.-1.11.2013
7.-8.11.2013
14.-15.11.2013
21.-22.11.2013
28.-29.11.2013
4.-5.12.2013
12.-13.12.2013
19.-20.12.2013
9.-10.1.2014
16.-17.1.2014
23.-24.1.2014
30.-31.1.2014Osa 2. Yritystoiminnan perustaminen ja kehittäminen

Opiskelutapa:
Opiskelet ohjatusti verkko-oppimisympäristössä. Valmennukseen sisältyy eri tavoin toteutettuja ajankohtaisia tietopaketteja ja tehtäväkokonaisuuksia yrittäjyyden eri osa-alueista. Valmennus toteutetaan Moodlessa. Aloitamme laatimalla yhdessä aikataulun ja suunnitelman opintojen ja tutkinnon suorittamiseksi.

Tavoite:
Laadit yrityksellesi valmiin liiketoimintasuunnitelman. Mikäli sinulla on jo oma yritys, laadit yrityksellesi kehittämissuunnitelman.

Aikataulu:
Koulutus alkaa 1.2 2014 ja sen jälkeen opiskelet omaan tahtiisi. Koulutuksen arvioitu kesto noin kuusi kuukautta.
Hinta:
150 € + tutkintomaksu 58 €. Hinta ei sisällä turkismateriaalia. Materiaalit voit hankkia itse tai ostaa Centrian kautta. Tutkinnon suoritettua on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendi (390-450 €). Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että henkilö on tutkinnon suorittaessaan ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan yhteenlaskettuna vähintään viisi vuotta. Lisätietoa www.koulutusrahasto.fi.

Mahdollisuus myös osatutkintotodistukseen.


Ilmoittautumiset:
sähköisesti osoitteessa www.centria.fi/futurefurstudio viimeistään 30.9.2013 tai osoitteeseen mari.niva@centria.fi tai puh. 0400 192531.

Lisätietoa:
Yrittäjyysosiosta
Suomen yrittäjäopisto/Tiina Rintamäki puh. 050 3131911 tai sähköposti tiina.rintamaki@syo.fi

Turkisosiosta
Centria ammattikorkeakoulu/Pia Blomström puh. 050 3368746 tai sähköposti pia.blomstrom@centria.fi

Turkisosion näyttötilaisuudesta
Teak/Jari Viitasalo puh. 050 3948 826 tai sähköposti jari.viitasalo@teakoy.fiEsite pdf -muodossa:


   
Seuraa meitä somessa: