YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE - SPECIALISERA DIG PÅ PÄLS!

OBS! Anmälningsblanketten hittar du längst ner på sidan.

Suomen Yrittäjäopisto, Teuvan aikuiskoulutuskeskus TEAK och Centria yrkeshögskola inleder ett nytt och unikt samarbete. Tack vare den nya samarbetsmodellen kan vi erbjuda en möjlighet att avlägga yrkesexamen inom företagsamhet och samtidigt specialisera sig på tillverkning av pälsprodukter.

Deltagarna avlägger yrkesexamen via Suomen Yrittäjäopisto. TEAK organiserar den valfria delen och den genomförs i Centria yrkeshögskolas utrymmen i Jakobstad. Undervisningsspråket är finska, men de skriftliga uppgifterna i den förberedande undervisningen kan göras också på svenska eller engelska. Examen består av två delar och först ordnas pälsdelen.

Del 1. Päls som specialmaterial

Studiemetod:
Studierna består av närstudier och distansstudier. Hälften av studierna är närstudier och andra hälften genomförs som handledda distansstudier. I slutet av utbildningen ordnas ett examenstillfällen i enlighet med systemet med fristående examina.


Målsättning:
Päls är ett unikt material och för att kunna planera och tillverka pälsprodukter krävs att du känner till materialet och dess användningsmöjligheter. I undervisningen går vi igenom hela tillverkningsprocessen allt från planering, mönster och tillskärning till sömnad och fodring. Deltagarna tillverkar en pälsprodukt från början till slut.

Tidigare erfarenhet av pälssömnad krävs inte, men kännedom om beklädnadsbranschen räknas som en merit.

När undervisningsperioden tar slut
- känner du till de vanligaste pälsmaterialen
- känner du till de vanligaste stöd- och tilläggsmaterial som används inom päls
- kan du designa en estetisk och funktionell pälsprodukt
- behärskar du förhandsplanering
-kan du ta i beaktande pälsmaterialets specialkrav vid mönsterritning
- behärskar du grundteknikerna som används när man bearbetar päls
- kan du tillverka en användbar pälsprodukt


Tidtabell:
21.10 2013 – 31.1 2014. Närundervisningen ordnas i Jakobstad på torsdagar och fredagar. I slutet av undervisningsperioden ordnas ett examenstillfällen i enlighet med systemet med fristående examina.


Närundervisning (kl 9.00 - 16.00):
23.-24.10.2013
31.10.-1.11.2013
7.-8.11.2013
14.-15.11.2013
21.-22.11.2013
28.-29.11.2013
4.-5.12.2013
12.-13.12.2013
19.-20.12.2013
9.-10.1.2014
16.-17.1.2014
23.-24.1.2014
30.-31.1.2014

Läraren för del ett (päls som specialmaterial)är svenskspråkig.Del 2. Att starta och utveckla ett företag


Studiemetod:
Nätbaserade studier under handledning av en lärare från Suomen Yrittäjäopisto. Del två innehåller olika former av aktuella informationspaket och uppgifter som härrör sig till företagsamhet och dess olika delområden. I studierna används det nätbaserade verktygen Moodle. I början gör vi tillsammans upp en tidtabell och plan för dina studier och din examen.


Målsättning:
Under studierna skriver du en affärsplan. Om du redan har ett eget företag kan du välja att istället göra en utvecklingsplan för ditt företag.


Tidtabell:
Studierna inleds 1.2 2014 och därefter studerar du i egen takt. Uppskattningsvis räcker studierna cirka 6 månader.


Pris:
150 € + examensavgift 58 €. I priset ingår inte pälsmaterial. Du kan själv skaffa material eller köpa via Centria. När du avlagt examen har du möjlighet att ansöka om yrkesexamensstipendium (390 -450 €). Ett villkor för utbetalandet av förmånen är att personen före det datum då han eller hon avlägger examen varit anställd i arbets-eller tjänsteförhållande till en finsk arbetsgivare sammanlagt i minst fem år. Mera information hittar du på www.koulutusrahasto.fi.

Möjlighet att få intyg över delexemen.


Anmälningar:
Senast 30.9.2013 elektroniskt via en länk på sidan www.centria.fi/futurefurstudio eller alternativt på adressen mari.niva@centria.fi eller tel. 0400 192531.Mera information:

Yrkesexamen för företagare
Suomen yrittäjäopisto/Tiina Rintamäki tel. 050 3131911 eller e-post tiina.rintamaki@syo.fi

Päls som specialmaterial
Centria yrkeshögskola/Pia Blomström tel. 050 3368746 eller e-post pia.blomstrom@centria.fi

Fristående examenstillfälle för specialiseringsdelen
Teak/Jari Viitasalo tel. 050 3948 826 eller e-post jari.viitasalo@teakoy.fi

Broschyr i pdf-format:


   
Seuraa meitä somessa: