SecuBot järjesti ohjelmoijille suunnatun maksuttoman koulutuksen

Kaksipäiväisessä valmennuksessa käsiteltiin sovellustason kyber- ja tietoturvaa hyökkääjän ja puolustajan näkökulmista. Valmennuksen pääpaino oli käytännön harjoituksissa. Harjoituksissa opeteltiin käyttämään hyökkäystyökaluja sekä turvallisen sovelluksen suunnitteluperiaatteita ja menetelmiä.


PÄIVÄ 1: TUOMIOPÄIVÄ


Tuomiopäivän tavoitteena oli lisätä ohjelmistokehittäjien tietoisuutta kyberhyökkääjien toimintatavoista. Päivän aikana osallistujien käsitys sovellustason tietoturvasta murskattiin kyberaseilla. • Hyökkäyksen metodologiaa: reconnaissance, mapping, discovery, exploitation

 • Hyökkäyskohteet: tietoliikenneverkko, palvelu, käyttöjärjestelmä, sovellus, loppukäyttäjä

 • Injektiohyökkäykset

 • Autentikoinnin ja valtuutuksen ohittaminen

 • Luvaton pääsy sovelluksen toiminnallisuuksiin ja sen sisältämään tietoon

 • Tunkeutuminen taustajärjestelmiin

 • Asiakasohjelmistoihin kohdistuvat hyökkäykset


PÄIVÄ 2: SOVITUSPÄIVÄ


Sovituspäivän tavoitteena oli valaa turvallisen ohjelmistokehityksen kivijalka. Päivän aikana osallistujat harjoittelivat kyber- ja tietoturvan suunnittelua keskeiseksi osaksi sovellusta. • Sovelluksen mallintaminen ja uhka-analyysi

 • Sovellusturvan suunnitteluperiaatteet

 • Keskitetyt tietoturvakontrollit: syötteenkäsittely, istunnonhallinta, käyttäjän tunnistaminen, valtuuttaminen, kulunvalvonta ja audit lokin kerääminen

 • Kontrollien toteutuksen parhaat käytännöt

 • Hyökkäyksen tunnistaminen


   
Seuraa meitä somessa: