XNet-seminaari 23.3.2017

Järjestimme 23.3. XNet-hankkeen seminaarin, jossa käytiin läpi hankkeessa toteutettuja demonstraatioita, sekä yrityskokemuksia. Kokonaisuutena päivä oli onnistunut, ja herätti hyvää keskustelua digitalisaation tulevaisuudesta.


Päivä aloitettiin projektipäällikkö Janne Känsäkosken puheenvuorolla, jossa esiteltiin hankkeen tarkoitus ja kantavat teemat. Tämän jälkeen rahoittajan puheenvuoron antoi Kaj Lyyski Keski-Pohjanmaan Liitosta. Hän kertoi EAKR-rahoitteisten hankkeiden tilanteesta nyt ja lähivuosina. Näiden puheenvuorojen jälkeen ääneen pääsivät hankkeen yhteistyöyritysten edustajat; Fredrik Olaussen Oilon Oy:sta ja Pekka Petäjäsuvanto Pohjolan Maidolta. Nämä esitykset olivat hyviä esimerkkejä hankkeen aidoista käyttökohteista ja hyödyistä alueen yrityselämässä.


 


Paikalliset ohjelmistotalot Livion Oy ja Alfame Oy kertoivat omissa esityksissään digitalisaation trendeistä omasta näkökulmastaan. Esityksissä tuotiin esille digitalisaation hyötyjä sekä alueen yritysten tarpeita digitalisaatioon liittyen. Tärkeinä aiheina mainittiin ohjelmistojen helppo integraatio ja miellyttävä käyttökokemus. Nykyisten monipuolisten mittausten, järjestelmien ja ohjelmistojen tuottama data halutaan helposti saavutettavaksi. Sovellusten toimivuus käyttöympäristössään ja yksinkertaisuus ovatkin tärkeässä roolissa hankkeessa kehitetyissä pilotoinneissa.


Seminaaripäivä päätettiin demo-esityksillä, joissa hanketiimi esitteli valmistuneita ja tekeillä olevia sovelluksia. Kaikki sovellukset ollaan kehitetty alueen yritysten aitojen ideoiden ja tarpeiden perusteella.  Päivän aikana paljon keskustelua herätti navettojen digitalisointi, johon hankkeessa oltiin osaltaan kehitetty ratkaisuja. Hankkeessa asennettiin navettaan valvontakamerajärjestelmä, sekä sensorijärjestelmä, jonka avulla voidaan seurata lehmien liikkeitä ja terveyden tilaa. Toteutettuihin töihin ollaan oltu erittäin tyytyväisiä, ja ne ovat tuoneet aitoa hyötyä navetan toimintaan.


Yrityksille vapaaseen testaukseen on luotu CRM-asiakashallintajärjestelmä, jossa asiakassuhteiden hallinta tuodaan visuaaliseen muotoon karttapohjalle. Järjestelmän tavoitteena on helpottaa asiakashallintaa yksinkertaisella ohjelmalla. Myös tilan varaukseen ollaan hankkeessa tuotu älykkäitä toimintoja. Tilan varauksen perusteella voidaan hallita tilojen olosuhteita mm. ilmastoinnin osalta. Näin saadaan optimoitua rakennuksen olosuhteet, ja sitä kautta parannettua käyttömukavuutta sekä energiatehokkuutta.


Teollisuusympäristöön on kehitetty vian ilmoitus –järjestelmä, jonka avulla tehtaan hiljainen tieto saadaan helpolla tavalla julki, ja kerättyä yhteen paikkaan. Työntekijän on helppo ilmoittaa havaitsemistaan vioista, ja kun tietoa on kerätty, saadaan sen perusteella tutkittua tehtaan tehokkuutta ja mahdollisia pullonkauloja. Varastotiloihin on kehitetty järjestelmä, jonka perusteella tuotteiden inventoiminen ja löytäminen helpottuvat. RFID-tägien avulla työntekijä voi nopeasti skannata varaston ylimmänkin hyllyn, ja löytää tarvitsemansa tuotteen.  Demo-esitykset herättivät hyvää keskustelua ja ajatuksia järjestelmien jatkokehitykseen. Kaikki demo-esittelyt ja muun ohjelman löydät XNetin materiaalipankista.


Haluamme kiittää osallistujia onnistuneesta päivästä. Jos haluatte kuulla lisää, tai testata toteutettuja järjestelmiä omassa yrityksessänne, ottakaa yhteyttä projektipäällikkö Janne Känsäkoskeen joko puhelimitse 040 630 9890 tai sähköpostitse janne.kansakoski@centria.fi.


   
Seuraa meitä somessa: