Selvitys työhyvinvointisovelluksista materiaalipankissa

Materiaalipankista löydät nyt selvityksen muutamista markkinoilta löytyvistä työhyvinvointisovelluksista. Työhyvinvointisovelluksen avulla voidaan seurata ja kannustaa työntekijöiden terveellisiä elämäntapoja. Selvitimme muutaman erilaisen sovelluksen käyttökokemuksia, ja parhaita käyttötarkoituksia. Selvityksessä huomattiin, että työhyvinvoinnin seuraamisessa on paljon näkökulmia, joita on hyvä pohtia sovellusta valittaessa. Työn luonteesta riippuu onko esimerkiksi tärkeämpää seurata työn henkistä vai fyysistä kuormittavuutta.


Selvityksen teki Centria-ammattikorkeakoulun opiskelija Joonas Kolppanen, joka toteuttaa opintoihinsa kuuluvaa työharjoittelua kesän aikana. Opiskelijat osallistuvat projektitöihin hanketiimin kanssa. Opiskelija voi toteuttaa hankkeessa työharjoittelun, projektityön tai opinnäytetyön. Nämä työt ovat arvokkaita hankkeelle, ja opiskelijoilta saamme tuoreita näkökulmia työturvallisuudesta ja digitalisaatiosta. 


 


   
Seuraa meitä somessa: