KPkuntaraha.fi:ssä hanketietoa ja tuloksia

KPKuntaraha.fi -sivustolta löydät tietoa kaikista kuntarahalla rahoitetuista hankkeista, kuten XNet-hankkeesta. Sivustolta löydät hankkeen perustiedot ja yhteyshenkilöt, ja nyt löydät sieltä myös hankkeen tuloksia.


Hankkeeseen on tähän mennessä osallistunut 24 yritystä, ja pilotteja on toteutettu jo suuri määrä. Esimerkiksi tällaisia pilotteja on toteutettu XNet-hankkeen puitteissa:


• Energiamittausten etälukujärjestelmän päätelaitekartoitus 
• Talotekniikkaa automaattisesti ohjaava tilavaraus-kalenteri
• Maaperän kosteuden ja lannoituksen mittausjärjestelmä
• Lähtevän tavaran dokumentointi ja tallennus asiakasjärjestelmään
• Kaivojen täyttämisasteen langaton mittaus uusilla radiojärjestelmillä 
• Maatilan olosuhteet, tiedonvälitys, eläinten ja laitteiden seuranta
• Varastossa olevan tavaran tunnistus ja logistiikan automatisointi
• SMS-palvelun pystytys ja sen hyödyntäminen piloteissa
• Visuaalinen asiakashallinta (CRM) - järjestelmä
• Keskitetty katuvalojen ohjaus pilvipalvelulla
• Toimintaprosessin kuvaus ja dokumentaation sähköistäminen 
• Paikallisen tietoliikenneverkon laajennus lisä-antenneilla
• Tietojärjestelmien kehityspolkujen esiselvitys
• Tuotantoprosessin poikkeamien keruu, tallennus ja raportointi
• Tuotantoautomaation tiedonkeruu ja visualisointi


Tuloksia on saatu aikaan useiden alojen hyödyksi, ja työ jatkuu yhä. Hankkeen tavoite "Biteistä euroja" tiivistyy näiden onnistuneiden pilottien kautta T&K-työksi alueen yritysten aitoihin tarpeisiin. 


   
Seuraa meitä somessa: