Uusi Arduino-mikrokontrolleri Sigfox-verkkoon!

Xnet-hankkeessa olemme tutkineet ARDUINO MKRFOX1200 –elektroniikka-alustaa, joka toimii Sigfox-verkossa. Tämä alusta on tehokas ja monipuolinen pohja erilaisten IoT-ratkaisuiden kehittämiseen, sillä siinä yhdistyvät Arduinon kätevä mikrokontrolleri ja esineiden internet –verkoksi kehitetty Sigfox.  Laitetta on testattu erilaisilla antureilla, joiden mittaustietoa lähetetään Sigfox-verkon kautta tietokantaan. Testatut pölyanturi, lämpötilamittari ja alkoholimittari saatiin toimimaan ongelmitta, ja koko laite toimii kuten luvattu. Tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi olosuhteiden seurannassa. Hälytys poikkeavasta mittaustuloksesta siirtyy tehokkaasti eteenpäin Sigfox-verkon kautta. Samoin voidaan kerätä historiatietoa, ja analysoida sitä hyödyntäen esimerkiksi MS Azuren IoT-alustan toimintoja.


Laitetta tullaan hyödyntämään hankkeen aikana piloteissa ja demonstraatioissa ketteränä kehitysalustana.


   
Seuraa meitä somessa: