Tehoa Tuotantoon! toi TKI-toiminnan käsin kosketeltavaksi

 


Centria-ammattikorkeakoulun Kokkolan toimipisteessä järjestettiin 15.2. 2018 Tehoa Tuotantoon! –tapahtuma, jossa esiteltiin alueen yrityksille ja Centrian opiskelijoille TKI-toiminnan tuloksia konkreettisten demonstraatioiden muodossa. Tapahtumassa nähtiin kemian, tuotantoteknologian ja digitalisaation hankkeissa toteutettuja ratkaisuja.


Kemian alan demonstraatioissa esiteltiin veden puhdistamiseen ja luonnon tuotteiden arvoaineiden eristämiseen liittyvät prosessit. Veden puhdistaminen ja metallien hallittu erottaminen mahdollistavat uudenlaisen materiaalin hyödyntämisen. Luonnon arvoaineiden tunnistamisen avulla kehitetään mm. kosmetiikan tuotekehityksessä.Tuotantoteknologian demonstraatioissa tutustuttiin robotiikan ja muovisekotteiden valmistukseen. Kompaunderia käytetään muovien ja lisäaineiden sekoittamiseen. Muovisekotteita voidaan hyödyntää materiaalin kustannustehokkuuden parantamiseen tai materiaalin ominaisuuksien muuttamiseen. Esimerkiksi materiaalin sähkön johtavuutta voidaan muuttaa tai materiaaliin voidaan sekoittaa puuta, mikä tekee aineesta perinteistä muovia ympäristöystävällisempää.Vieraat pääsivät tutustumaan moderniin robotiikkaan. Kollaboratiivinen eli ihmisen kanssa yhteistyössä toimiva robotti mahdollistaa uudenlaisen, tehokkaan työskentelyn tuotantolaitoksissa. Demonstraatiossa nähtiin kuljetusrobotin, kollaboratiivisen käsirobotin ja ihmisen välistä yhteistyötä. Robotteja voidaan ohjata älypuhelimella. Robotti nopeuttaa tuotantotyötä ja auttaa ihmistä työskentelyssä. Yhteistyö koneen ja ihmisen kanssa sujuu saumattomasti luoden uusia mahdollisuuksia haastavilla työkentilllä.Tapahtumavieraat tutustuivat myös Centrian Chemplant-koetehtaaseen. Tehtaan reaktorilla valmistetaan kemianteollisuuden tuotteita tarvittavassa mittakaavassa, joko tuotannon alussa tai koe-eriä valmistettaessa. Reaktoria ohjataan ABB-järjestelmän kautta, johon tapahtumassa oli myös mahdollisuus tutustua.


Digitalisaation osalta tapahtumassa esiteltiin lisättyä todellisuutta, digitaalista tilannekuvaa ja vikaraportointia. Lisätty todellisuus tarkoittaa puhelimella tai muulla näyttöpäätteellä näkyvää todellisuuden päälle muodostuvaa kuvaa, jonka kautta saadaan esimerkiksi tietoa laitteesta tai huolto- ja käyttöohjeita. Tällaisten ratkaisujen avulla perinteiset ohjekirjaset voivat siirtyä taka-alalle.Digitaalinen tilannekuva on määrätystä alueesta koottu, sensoritietoa hyödyntävä digitaalinen tilannekuva, jossa käyttäjä näkee yhdellä silmäyksellä alueen tilanteen: ajoneuvojen, laitteiden ja henkilöiden sijainnin, säätiedot ja ympäristön olosuhteet ja varoitukset. Tilannekuvassa tuodaan yhteen turvallisuuteen ja operatiiviseen toimintaan liittyvä tieto yksinkertaisessa muodossa.


Vikaraportoinnin sovellus kerää tuotantolinjalla tapahtuvien häiriöiden tiedot kokoon ja tukee linjan työntekijää vian korjausohjeiden muodossa. Vian sattuessa työntekijä lukee laitteen tägin puhelimella tai muulla lukijalla ja kirjaa sattuneen vian ja siihen kuluneen ajan. Järjestelmään on tallennettu kyseisen laitteen yleisimmät viat, joten kirjaaminen on helppoa ja nopeaa. Kirjaamisen avulla saadaan kerättyä tehtaan hiljainen tieto seurattavaan muotoon, ja voidaan tehostaa toimintaa poistamalla toistuvia vikoja tai häiriöitä.Tehoa Tuotantoon! –tapahtumassa kerättiin yhteen teollisuusyritykselle hyödyllisiä pilotointeja käsin kosketeltavaan, konkreettiseen muotoon. Lisää tietoa demonstraatioista löydät tästä esityksestä: Tehoa Tuotantoon! demonstraatiot.


 


Kiitämme osallistujia onnistuneesta tapahtumasta. Jos kiinnostuit Centrian TKI-toiminnasta, ota yhteyttä!  


   
Seuraa meitä somessa: