Kaltiot-järjestelmää testataan!

 


Centrian BILINE, Vaste ja XNet-hankkeet pilotoivat yhdessä Kaltiot-järjestelmää. Kaltiot-järjestelmä muodostuu langattomista sensoreista, jotka keräävät olosuhdetietoja. Kerättäviä tietoja voivat olla mm. lämpötila, kosteus, ilmanpaine yms.


Kaltiot-järjestelmä eroaa muista vastaavista Bluetooth-järjestelmistä siinä, että sillä voidaan tallentaa tietoa muistiin, jolloin yhteyttä taustajärjestelmään ei tarvita jatkuvasti. Näissä tapauksissa lukija laite voi käydä noutamassa tiedon sensorilta, kun se saapuu sensorin kuuluvuusalueelle ja välittää jo kerätyn tiedon taustajärjestelmään. Myös reaaliaikainen tiedonkeruu on mahdollista.


  


Kuva Kaltiot-järjestelmästä (Lähde: Kaltiot)


Katso, miten mm. Finnair on hyödyntänyt Kaltiot-järjestelmää lastin seurannassa:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=ptKQOsHUOCsXNet-hankkeessa pilotoidaan Kaltiot-laitteiden asentamista vaihtelevasti eri kohteisiin kiinteistöissä ja kerätään olosuhdedataa.


BILINE-hanke testaa Kaltiot-järjestelmää älykypärässä keräämässä olosuhdedataa eri ympäristöistä sekä paikantamista.


Vaste-hankkeessa kehitetään Kaltiot-järjestelmään pohjaavaa pilottia, jossa paikannetaan lastia sekä seurataan lastin tilaa.


Pilottien etenemistä voitte seurata hankkeiden uutiskirjeissä sekä muussa viestinnässä. Lue lisää: Kaltiot Technologies


   
Seuraa meitä somessa: