Arctic Airborne 3D - AA3D

1.1.2019-30.6.2022

 


 

Vuoden 2019 alussa käynnistyneessä Arctic Airborne 3D -hankeessa tehdään teollista tutkimusta hyödyntäen innovatiivisia droneteknologioita, visualisointia sekä sensori- ja paikannusteknologioita.

Hankkeen tavoitteena on ratkaista arktisten kuntien ja turismiyritysten sekä niiden palveluntuottajayritysten, mutta myös poronhoitajien ja palveluntarjoajien nykyisiä haasteita uusimpien droneteknologioiden avulla. Hankkeessa hyödynnetään vuorovaikutusmetodologioita kehittämään ja demonstroimaan dronesovellusten businessmalleja Interreg Pohjoinen -alueella ja näin autetaan yrittäjiä ottamaan käyttöön mahdollistavia droneteknologioita ja luomaan dronepohjaisia palveluita.

Päätavoite hankkeelle on rajat ylittävän yhteistyön avulla pilotoida mahdollistavia sovelluksia pohjoisissa oloissa siten, että yritykset olisivat kilpailukykyisempiä ja niiden toiminta olisi enemmän kestävän kehityksen mukaisia. Hankkeen yhdistävä tekijä on droneteknologia, jota käytetään hyväksi mahdollistamaan uusia innovaatioita. Hankkeessa kerätään vaatimuksia ja tarpeita loppukäyttäjän näkökulmasta, joiden pohjalta teknologiainnovaatioita demonstroidaan osallistuville kumppaneille kahden eri teeman ympärillä: 1) Turismi, kunnat ja tieliikenne, sekä 2) poronhoito.

Hankkeessa avainkysymyksiä droneteknologian osalta ovat pitkät lentoajat ja lentomatkat, sekä automaattireittilennot. Hankkeessa on mukana Suomi ja Ruotsi, joten operatiivisessa toiminnassa täytyy ottaa huomioon kahden eri maan säädökset.

Arctic Airborne 3D on kolmivuotinen hanke. Koordinaattorina hankkeessa toimii Centria. Hanke toteutetaan yhteistyössä Luulajan teknillisen yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, sekä Maailmasta Oy:n kanssa. Hankkeen rahoittajana toimii Interreg Pohjoinen.

 

 

Tutustu hankkeen englanninkieliseen esitteeseen täällä.

 

 

 

  The homepage in English.

 

 

Yhteistyössä:

 

 

 

 


   

Ajankohtaista

AA3D tuotti dronelentäjän tietopaketin dronesäädöksistä

15.6.2021

Hankkeessa on koostettu dronelentämisen tärkeimmät tiedot ja säädökset taskuun taiteltavan kokoiseksi esitteeksi. Esite sisältää tärkeimpiä n&aum...

AA3D julkaisi videon vaellusten virtuaaliratkaisun demonstraatiosta

10.6.2021

Arctic Airborne 3D -hankkeessa Centria-ammattikorkeakoulu ja Kuusamo-opisto ovat yhteistyössä kehittäneet virtuaalimatkailusovellusdemonstraation palvelemaan Kuusamon alueen turismia. S...

Yle: Drooneista on tullut tärkeä apu porotöissä: nyt poromiehenkin on suoritettava verkkokoe ja paliskunta voi tarvita myös erillisen toimintaluvan

24.3.2021

Yle julkaisi verkkouutisissaan artikkelin droonien käytöstä porotaloudessa. Tekstissä nostettiin esille lentämisen uudet säännöt, jotka tulivat voimaan vuoden...

Seuraa meitä somessa: