Centria Tutkimus ja Kehitys

Centria tutkimuksen ja kehityksen tavoitteena on kehittää yritysten ja organisaatioiden osaamista niiden toiminnan ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Tavoitteena on sekä tarjota että luoda uusia tietoja, taitoja ja tekniikoita paikallisille yrityksille ja teollisuudelle. T & K on läheisessä yhteydessä opetustoimintaan, joka antaa Centrian opiskelijoille mahdollisuuden hyötyä todelliseen työelämään perustuvasta oppimisympäristöstä.

Centrian T & K-toiminta on tunnistettu yhdeksi ammattikorkeakoulun vahvuuksista ja sen menestys on tunnustettu kansallisella tasolla. Centrian vahvuus on erityisen läheiset yhteydet paikalliseen työelämään. Paikallinen yritys- ja työelämä rahoittavat noin neljänneksen tutkimus- ja kehitystoiminnasta.

Centria-ammattikorkeakoulun tutkimuksessa ja kehityksessä työskentelee tällä hetkellä noin 110 työntekijää. T & K-hankkeita on käynnissä vuosittain noin 100. Vuonna 2018 Centrian tutkimus- ja kehitystyön kokonaisvolyymi oli 8,6 miljoonaa euroa. T & K-hankkeiden suurimmat julkiset rahoittajat ovat Business Finland (Suomen innovaatiorahasto), EU (EAKR, ESR, INTERREG ja komissio), alueelliset toimikunnat sekä ELY-keskukset (Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset). Vuonna 2018 oli käynnissä 26 kansainvälistä hanketta.

Centrian T & K:ssä on neljä ydinosaamista: digitalisaatio, tuotantoteknologiat, yrittäjyys ja hyvinvointi sekä kemia ja biotalous. Osaamisalueiden väliset monitieteelliset projektit ovat yleisiä Centrian tutkimus- ja kehitystyössä.

 

Centrian droneosaaminen on kehittynyt tulevaisuuden matkapuhelinverkkojen tutkimukseen liittyvistä tarpeista. IMAGE 5G -hankkeessa (Business Finland) kehitettiin uusia mittausmenetelmiä matkapuhelinverkon mittauksiin sekä RF-häiriöiden paikantamiseen dronejen avulla, jotka herättivät kiinnostuksen teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin. Droneihin on kiinnitetty erilaisia kuvaus- ja mittauskalustoja hyvin tuloksin. Lisäksi Centriassa on tehty IoT-aiheisten hankkeiden puitteissa tuotantolaitosten sisätilojen kuvaamista pienikokoisten dronejen avulla. Henkilökunnasta löytyy runsaasti osaamista myös erilaisten droneratkaisujen rakentamiseen ja kehittämiseen. Ohjelmointiosaamisellaan Centria pystyy vastaamaan hankkeen sovelluskehitysratkaisuihin ja tuottamaan yrityksille laadukkaita demonstraatioita käyttötapauksista.

Centria on ollut osana useita Interreg Pohjoinen -hankkeita, joista kertynyt kokemus auttaa hanketta saavuttamaan tavoitteensa ja tuottamaan laadukasta raportointia ja tulosten jalkauttamista.

Tutustu Centrian verkkosivuihin

 

 

Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitos (FMI) on liikenne- ja viestintäministeriön alainen tutkimus- ja palvelutoimisto. FMI:n päätavoitteena on tarjota suomalaisille parhaat mahdolliset tiedot ilmakehästä Suomen yllä ja ympärillä, taatakseen ilmakehään ja ilmaan liittyviin vaaroihin liittyvän yleisen turvallisuuden ja täyttääkseen meteorologisten erityistuotteiden vaatimukset.

Ilmatieteen laitoksen Arktisella Avaruuskeskuksella Sodankylässä on pitkä historia muun muassa säähavaintopallojen käytöstä ja satelliittihavaintojen käsittelystä. Viime vuosien aikana droneja on käytetty toiminnan tukena, muun muassa kasvillisuuden kartoittamiseen, alueen ja satojen mittalaitteiden dokumentointiin sekä ilmakehämittauksiin. Dronet ovat soveltuneet hyvin myös erilaisten tiedotusmateriaalien tuotantoon. Älyliikenne ja lumitutkimus ovat uusia käyttötapoja Ilmatieteen laitoksen droneille ja projektin aikana tutkitaan dronejen soveltuvuutta näihin uusiin toimintoihin. 

Ilmatieteen laitos luo ilmailusääennusteita ja tiesää-ennusteita älyliikenteelle sekä pyrkii laajentamaan osaamistaan myös dronejen alueelle. Tietämystä dronejen soveltuvuudesta havainnon tekoon tullaan testaamaan myös projektin puitteissa Sodankylässä tehtävissä mittauksissa. Ilmatieteen laitoksen Arktinen Avaruuskeskus Sodankylässä on osallistunut useisiin EAKR/Interreg Pohjoinen hankkeisiin kehittäen uusia menetelmiä erilaisten havaintojen ja varoitusten tekemiseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on parantaa kansalaisten turvallisuutta, ja lisätä tietoisuutta erilaisista Arktisille alueille soveltuvista menetelmistä ja laitteista tiedotteiden ja julkaisujen muodossa.

Tutustu Ilmatieteen laitoksen verkkosivuihin

 

 

Luulajan teknillinen yliopisto

Yhteistyökumppanit Luulajan teknillisestä yliopistosta tekevät poikkitieteellistä ja sovellettua tutkimusta, joka sisältää digitaalisten palveluiden muotoilua, tehokasta innovointia ja järjestelyä, kehitysprosesseja, tietoturvam riskinhallintaa, sekä nykyaikaisten digitaalisten teknologioiden käyttöä. Useat LTU:n hankkeet ovat keskittyneet edellämainittuihin seikkoihin, sekä palvelutuote-järjestelmiin ja kiertotalouteen digitalisaation näkökulmasta.

Tutustu LTU:n verkkosivuihin (englanninkielinen)

 

 

 

Maailmasta Oy

Maailmasta Oy kuvaa, mittaa ja hakee tietoa ilmasta. Lennot lennetään miehittämättömillä lentojärjestelmillä, silloin kuin asiakkaalle sopii ja olosuhteet sallivat.  Turvallisuus on aina lentosuunnittelun lähtökohta.

Maailmasta muokkaa kaluston asiakkaan tarpeen mukaan tiettyjen painorajojen puitteissa.  Asiakkaan mittalaitteita lennätetään ns. rahtipalveluna, esim. hyperspektri kuvauslennot.

Tutustu Maailmasta Oy:n verkkosivuihin


   
Seuraa meitä somessa: