AFarCloud – Aggregated Farming in the Cloud

 

01/2018 - 12/2020

Maanviljelys kohtaa tuottavuuden ja kustannustehokkuuden kannalta monia taloudellisia haasteita, mm. kasvavan työvoimapulan, joka osittain johtuu maaseutujen autioitumisesta. Taloudellisten tappioiden, myynnin katkosten ja jopa inhimillisten terveyshaittojen ehkäisemiseksi on tärkeää huolehtia taudinaiheuttajien ja muiden eläinten ja kasvien hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden luotettavasta ja tarkasta tunnistamisesta ja havainnoinnista.

AFarCloud kehittää automatisoidulle maanviljelykselle alustaa, jolla yhdistetään reaaliaikaisesti kyber-fyysiset järjestelmät maatalouden tuotantoon tehokkuuden, tuottavuuden, eläinten terveyden, ruoan laadun parantamiseksi ja maatilan työvoimakustannuksien vähentämiseksi. Tämä alusta yhdistetään maatilan hallintasovellukseen ja se tukee valvontaa ja päätöksentekoa big dataan ja reaaliaikaisiin tiedonkeräystekniikoihin perustuen.

AFarCloudin saavutukset esitellään vuosittain laajassa demonstraatiossa, joka järjestetään kolme kertaa (Suomi, Espanja ja Italia). Lisäksi tuotetaan kahdeksan paikallista demonstraatiota (Latvia, Ruotsi, Espanja ja Tšekki), joissa kokeillaan tiettyjä toiminnallisuuksia ja vahvistetaan projektin tuloksia olennaisissa ympäristöissä Euroopan eri alueilla. Hankkeen ensimmäinen laaja demonstraatio järjestetään Suomessa syksyllä 2019 (vko 40).

 

 

AFarCloudin tulokset vahvistavat kumppanien markkina-asemaa vahvistamalla niiden innovaatiokapasiteettia, ja keskittyvät teollisiin tarpeisiin sekä EU:n että kansainvälisillä tasoilla. Konsortio edustaa koko ICT-pohjaisten maanviljelysratkaisujen arvoketjua, mukaan lukien kaikki tarvittavat keskeiset toimijat projektin kohteena olevaa kehitystä, demonstraatioita ja tulevaa tarkkuusmaanviljelyksen kehyksen markkinoiden haltuunottamista varten.

 

 

 

 

 


   
Follow us on social media: