AMKista työelämään

Hankkeen avulla vahvistetaan opetuksen ja työelämän välistä yhteistyötä sekä edistetään ja nopeutetaan opiskelijoiden sujuvaa työelämään siirtymistä opintojen päätyttyä.

Työelämän tulee olla tietoinen ammattikorkeakoulun työharjoittelulle asetetuista osaamistavoitteista ja ammattikorkeakoulun tulee olla tietoinen millaisia odotuksia ja tavoitteita työelämästä asetetaan harjoittelulle.

Työelämän ja ammattikorkeakoulun tavoitteita yhteen sovittamalla sekä opiskelijan uraohjausta ja työharjoittelun ohjausta sekä ohjausmalleja kehittämällä voidaan edistää yksilön osaamisen kehittymistä ja työelämän tarpeita vastaavan osaavan työvoiman saantia Centria-ammattikorkeakoulun toiminta-alueella.

Keskeisenä tavoitteena on harjoittelukäytänteitä kehittämällä kohottaa harjoittelun laatua ja osuvuutta, jolloin opiskelijat työllistyvät entistä selkeämmin omalle koulutusalalleen ja koulutustaan vastaaviin tehtäviin.


   
Seuraa meitä somessa: