Analyysiympäristö biomassojen karakterisointiin

 Hankekoodi: A74403

1.11.2018 – 31.12.2020

 

Erilaiset biomassat tulevat olemaan yhä merkittävämmässä roolissa uusiutumattomien raaka-aineiden korvaajina ja uuden liiketoiminnan mahdollistajina. Hankkeen tuloksena luodaan analyysi- ja palveluympäristö palvelemaan biomassoja tuottavia ja jalostavia yrityksiä. Hankkeessa toteutetaan investointeja biomassojen arvoaineiden analytiikkaan ja karakterisointiin sekä näytteenkäsittelyyn liittyen. Tehtävien ínvestointien avulla tuetaan uuden liiketoiminnan muodostumista ja mahdollistetaan nykyisten pk-yritysten toiminnan kehittyminen siten että, yrityksillä on kyky tuottaa korkeamman jalostusasteen tuotteita.

 

EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kokonaisbudjetti: 405 000€

 

Yhteystiedot/Contact

Jani Rättyä
Palvelupäällikkö
044 449 2577
jani.rattya@centria.fi

  


   
Seuraa meitä somessa: