Toteutusaika: 1.2.2016 - 31.1.2019
Kustannusarvio: 385 175 €

Katso tästä AppSim -hankkeen juliste.

Hankeen päärahoittaja on Euroopan Unioni, Euroopan sosiaalirahasto. ESR ja valtion rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

AppSim hankkeessa haetaan uusia digitaalisiin toimintaympäristöihin pohjautuvia toimintamalleja opetuksen, TKI-toiminnan sekä työelämän väliseen kolmikantayhteistyöhön. Hankkeen Living Lab toiminta on kokeilualustana osaamisen ja pedagogiikan kehittämiseen tähtääville erilaisille kokeiluille. Tavoitteena on palvelumuotoilun avulla löytää uusia toimintatapoja, kehittää uusia oppimismenetelmiä sekä oppimisympäristöjä, simulaatiopedagogiikkaa, digitaalisuutta ja pelillisyyttä hyödyntäen.

Osaamisen kehittämisen vaiheet AppSim hankkeessa:

1. Vaihe: Kokeileva kehittäminen, työelämän¿caset¿Living¿Lab¿toiminnassa

2. Vaihe: Kehitetyn osaamisen käytäntöön soveltaminen ja testaus, pilotointeja pedagogisista malleista ja koulutussisällöistä

3. Vaihe: Tulosten jakaminen

Image

Kokeilevan kehittämisen iteroiva prosessi

Hankkeessa mukana viisi työelämäkumppania:

- Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj

- Kokkolan Energia Oy

- ProAgria Keski-Pohjanmaa 

- K.H.Renlundin museo

- Hoivakoti Majakka Oy

 

 


   
Seuraa meitä somessa: