Tietoa hankkeesta

BILINE-hankkeessa rakennamme tutkimusekosysteemin, jossa digitaalisen tunnistusteknologian kokonaisturvallisuutta edistäviä digitaalisia palveluita voidaan kokeilla ja kehittää. Kerätyn ja tuotetun tiedon pohjalta jalostetaan reaaliaikaista tilannetietoa proaktiiviseen tilannekuvaan. Tilannetiedon tueksi teknologiapiloteissa ja demonstraatiossa tutkitaan kaksisuuntaisen informaation tuottamista ja sen hyödyntämistä.

Hankkeessa luodaan tietopankkeja ja informaatiosisältöjä, ja integroidaan tietoa, jotka tekevät digitalisaatiosta hankkeen teollisille toimijoille ja loppukäyttäjille turvallisuuden edistämisen kannalta konkreettisen. Tarvitsemme tutkimusekosysteemin ennen kaikkea testaus- ja käyttöympäristöksi eli käytännössä yritysten turvallisuuslähtöisen liiketoiminnan tueksi.

Tutkimus:

BILINE-hankkeen tutkimuksellisena päämääränä on etsiä avarakatseisesti uusia ratkaisuja teollisuuden turvallisuusympäristön kehittämiseen, tilannetietoisuuden, informaation tuoton, kulunvalvonnan ja logistiikan teknologia-alueilla. Hankkeessa toteutettavan soveltavan tutkimuksen avulla etsitään uusia ideoita ja toimintamalleja referenssiratkaisujen turvallisuuslähtöisen liiketoiminnan edistämiselle ja hyödyntämiselle ensisijaisesti Keski-Pohjanmaan alueella toimivissa yrityksissä hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen tavoitteet:

I. tutkia ja kehittää digitaalista käyttö- ja kehitysalustaa jolla turvallisuus- ja tunnistustieto liikkuu mutkattomasti teollisuuden haastavissa käyttöympäristöissä. Hankkeessa tutkitaan ja sovelletaan tietoturvallisia ja tilannetietoisia sensoriratkaisuja ja informaatio HUB:ja jotka tekevät digitalisaatiosta ja sen hyödyistä loppukäyttäjille konkreettisen proaktiiviseksi tilannekuvaksi. Näistä rakentuu uusi tutkimusekosysteemi testaus- ja käyttöympäristöksi yritysten oman TKI-toiminnan tueksi hankkeen päättymisen jälkeen.

II. eksperimentoida, kokeilla ja rakentaa pilotympäristöjä jotka mahdollistavat käytännön demonstraatioita turvallisuuteen liittyvän tunnistusratkaisujen ja uusimman tilannetietoisen teknologian hyödyntämisen. Näissä ympäristöissä synnytetään mm. ohjelmistojen ja sulautettujen järjestelmien state-of-the-art referenssiratkaisuja joilla kehitetään hankkeessa mukana levien yritysten kansallisia liiketoiminnan edellytyksiä ja pidemmällä aikavälillä myös kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia.

III. etsiä syväymmärrystä olemassa olevien vakiintuneiden teollisuuden turvallisuuteen liittyvien teknologian luotettavuudelle yrityslähtöisissä käyttöympäristöissä ja alueemme vaativissa pohjoisissa olosuhteissa. Tutkimushanke etsii vastauksia referenssiratkaisujen soveltamisen vaikeuksiin haasteellisissa sovelluskohteissa sekä synnyttää uutta tietoa, osaamista ja liiketoimintamalleja ensimmäisten pilottien asiakaspalautteiden ja käyttötutkimuksen avulla.


   
Seuraa meitä somessa: