Mitä teemme?

 

Centrian tutkimustyön fokuksessa ovat eri kenttäolosuhteissa demonstroitujen menetelmien, ratkaisuvaihtoehtojen ja toiminnollisuuksien sulauttaminen työympäristöjen turvallisuuskokonaiskuvan luomisen kannalta yhteensopiviksi referenssiratkaisuiksi ja businessmalleiksi. Keskeisinä tutkimustiedon hyödyntämisen keinoina ovat etätunnistamiseen liittyvien teknologiaratkaisujen hyödyntäminen Kokkolan suurteollisuusalueella ja erityisesti teknologian toimintavarmuuden testaaminen ja soveltaminen haastavissa ja vaikeissa käyttö- ja sääolosuhteissa. Lisäksi keinoina ovat tilannetietoiseen turvallisuuskuvaan liittyvien uusien palvelujen kehittäminen, turvallisuustiedon rikastaminen ja visualisointi.

Centrian tutkimuskokonaisuus voidaan karkeasti jakaa 12 tehtäväalueeseen, jotka on jaoteltu alla olevassa arvoketjussa seuraavasti:

Tehtäväalueiden käytännön työ on hankkeessa jaettu seitsemään työpakettiin, jotka ovat

TP1 Projektin hallinta ja viestintä
TP2 Vaatimus ja toteutusmäärittelyt
TP3 Käytännön kokeilut ja nopeat pilotoinnit
TP4 Liiketoimintamallit
TP5 Palveludemonstraatiot ja asiakaspalautteet
TP6 Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö
TP7 Tulosten hyödyntäminen

 

Hankkeessa toteutettavat projektit perustuvat yhteistyökumppaneiden aitoihin tarpeisiin. Hankkeen käyttökohteista voit lukea lisää BILINE Use Cases -selvityksestä. 


   
Seuraa meitä somessa: