Alla olevassa kuvassa on esitetty BILINE-hankkeen toteutusmalli konsortiorakenteesta hankekaudelle 2016-2019. Käynnistysvaiheessa BILINE-hankkeessa on mukana n. 10 kpl Kokkolan eli Centrian toimialueen yritystä, sekä lisäksi kotimaisia teknologiatoimittajia 3 kpl. Digitaalisen tunnistusteknologian ja tilannetietoisuuden käytön yleistyminen ei tapahdu itsestään. Se vaatii pilotointia, kannustavia esimerkkejä eli konkreettisia lisäarvoa tuottavia onnistumisia.

 


Mukana olevat yritykset ja kumppanit    

 

   

    

 

 

      

 

        

    


   
Seuraa meitä somessa: