BIOKAASUA JA BIOMETAANIA MAATILOILTA - BioKaMa

Aktivointihanke 1.1.2020 – 31.12.2022 - Euroopan maaseuturahasto


Hankekumppanit:

Centria Ammattikorkeakoulu Oy

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Oulun seudun ammattiopisto

 

 

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet:

Biokaasu on kotimainen ja uusiutuva energialähde, jota voidaan käyttää energiatuotantoon tai puhdistettuna liikenteessä. Suomessa biokaasun liikennekäyttö on pitkään ollut pienimuotoista, mutta nykyisin kaasuautojen rekisteröinti on ollut nousussa ja tänä vuonna (2019) tullaan ylittämään 10 000 kaasuajoneuvon määrä. Tätä on vauhdittanut biokaasun tankkausasemaverkoston laajeneminen. Biokaasua voi tankata nyt lähes 50 tankkausasemalla. Suurin osa kaasuajoneuvoista on henkilöautoja, mutta myös raskaassa liikenteessä teillä kulkee jo kaasukäyttöisiä rekkoja, linja-autoja ja jäteautoja. Liikennekäytön lisäksi biokaasua voisi käyttää myös traktoreissa ja työkoneissa, jos tankkaus saataisiin helpommin toteutettua esimerkiksi pullopattereista. Ympäristön kannalta biokaasun käyttöön siirtyminen liikenteessä ja myös energiantuotannossa öljyä korvaavana vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Bensiiniin verrattuna biokaasun kasvihuonekaasupäästöt ovat n. 85 % pienemmät.


Biokaasun positiiviset ympäristövaikutukset eivät rajoitu pelkästään liikennekäyttöön, vaan biokaasun tuotanto on kiertotaloutta parhaimmillaan.  Suomalaiset maatilat ovat avainasemassa biokaasun tuotannon kasvun moottoreina. Maatiloilla on potentiaalia nykyistä paljon laajempaan biokaaasun tuotantoon ja hyödyntämiseen. Ja etenkin kasvava biometaanin käyttö liikenteessä tuo mahdollisuuksia maaseudun yrityksille. Tämän hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun tuotantoa, jalostusmahdollisuuksia ja käyttöä Pohjois-Pohjanmaalla. Se edistää osaltaan ilmastonmuutoksen hidastamista ja luo keinoja siihen sopeutumiseen. Hanke kytkeytyy tiiviisti Centrian EAKR-hankkeeseen (HABITUS) biokaasun nesteytyksestä.


Hankkeessa toteutetaan viittä työpakettia:

1. Kootaan biokaasun tuotannosta kiinnostuneet maatilat toteutusryhmiin
2. Tehdään alustavat toteuttamisarviot ryhmien biokaasuntuotannon yhteislaitoksista ja etsitään toteutuskanavat
3. Edistään maatilojen biometaanin tuotantomahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla; uusien biokaasun puhdistus- ja paineistustekniikoiden teknistaloudellinen tarkastelu.
4. Biokaasun käyttömahdollisuuksien laajentaminen maatiloilla; traktoreiden ja työkoneiden konvertointimahdollisuudet ja kaasun energiakäyttö
5. Tiedotus; biokaasun tuotantoa, jalostusta ja käyttöä edistävät tilaisuudet koko maakunnan alueella ja verkossa.


Hanketta toteuttavat yhdessä Centria-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun seudun ammattiopisto.

Yhteyshenkilö

Simo Mäenpää

TKI-asiantuntija
simo.maenpaa@centria.fi
040 648 2160

 

Euroopan maaseuturahasto
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

 


   
Seuraa meitä somessa: