HANKKEEN TAVOITE:

Vahvistaa yritysten ja henkilöstön muutoskyvykkyyttä, innovatiivisuutta ja ennakointiosaamista.

 

HANKETTA TOTEUTTAVAT:

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus  

 

HANKKEEN KOKONAISBUDJETTI:

841 532 €

HANKKEEN KOHDERYHMÄ: 

Itsenäistä asiantuntijatyötä tekevät työntekijät sekä esimiehet pk-yrityksissä ja työvoima- ja yrityspalvelujen
kehittäjät ja tarjoajat Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Keski-Pohjanmaalla

 


   
Seuraa meitä somessa: