Centria Tietoturvalaboratorio


Centrian langattomien verkkojen tietoturvan laboratorio tarjoaa osaamista ja laitteistoja teollisen Internetin tarvitsemiin turvallisuusratkaisuihin. Myös pienet yritykset voivat hyötyä laboratorion tarjoamista palveluista toimiessaan eri infrastruktuureissa. Tietoturvalaboratorio kehitetään CyberWI-hankkeessa määritettyjen käyttötapausten ja vaatimusmäärittelyiden perusteella ja sitä voidaan hyödyntää useilla eri toimialoilla.

Laboratoriossa toimitaan hyökkäyksen tunnistamisen, salattujen tietokantojen, tunnistamisen ja pääsynvalvonnan, sekä turvallisen tiedonsiirron parissa. Testaustyökaluja voidaan käyttää pilvipalvelujen, langattomien sensoriverkkojen ja mobiiliteknologioiden turvallisuuden tutkimiseen. CyberWI-hankkeessa otetaan käyttöön testialustat, jotka mahdollistavat tuotannollisille ympäristöille tehtävien demonstraatioiden tekemisen suljetussa ympäristössä.


   
Seuraa meitä somessa: