CYNIC - Business models

for digital innovation and cyber security

 

1.10.2018 - 30.9.2021

Pk-yritysten investointihalukkuutta uusiin digitalisaation ratkaisuihin ja digitaalisiin palveluihin liittyviin liiketoimintamalleihin estävät usein erilaiset epävarmuudet ja riskikeskeisyys. Uusia liiketoimintamalleja voidaan kuitenkin arvioida turvallisessa ympäristössä, jolloin ymmärrys ja käytännön toimintamallit kehittyvät. Perinteinen palvelujen kehittäminen noudattaa tyypillisesti prosessia, jossa palvelun ongelmat ja tietoriskit havaitaan vasta kun ratkaisu on otettu käyttöön asiakkaan luona. Käyttämällä fyysistä ja virtuaalista testauslaboratorioympäristöä yritykset voivat oppia toisiltaan yhteisistä tietoturvan haasteista sekä ongelmista.

 

CYNIC-projektin tavoitteet

 

Edistää yritysten ennakoivaa, innovatiivista ja taktista riskinottoa
  • Tunnistetaan sellaisia pk-yritysten yritysturvallisuuteen ja riskeihin liittyviä erityistilanteita ja haasteita, jotka ovat esteenä uusille yritysmalleille ja uusille digitaalisille palveluille.
  • Kohderyhmälle koostetaan ja tarjotaan eri liiketoimintamallien mahdollisuuksien ja riskien demonstraatioita, testausta ja valmennusta.

 

Lisätä pk-yritysten valmiuksia kansainvälistymiseen

 

Kannustaa ja arvioida uusia liiketoimintamalleja
  • Pitkällä tähtäimellä kehitetään ja muodostetaan sovellettuja yritysmalleja, joihin on sisällytetty strateginen tietoturva. Ne vahvistavat pk-yritysten osaamisetumatkaa ja digitaalisten palvelujen kansainvälistymisen tuomaa kilpailukykyä.
  • Projekti tukee rajat ylittäviä yritysmalleja, jotka edistävät digitaalisten palvelujen vientiä alueelta.

 

Projekti edistää alueen yrittäjyyden kasvua ja uuden digitaalisen palvelualan kehittämistä. Lisäksi projekti edistää alueen digitaalisen palveluelinkeinon kehitystä tarjoamalla testauksen ja oppimisen rajat ylittävän kehitysympäristön. Sen tuloksena syntyy digitalisointiin ja digitaalisiin palveluihin soveltuvia liiketoimintamalleja. 

 

 

Hankkeen kansainvälisen verkkosivun löydät täältä.

Hanketta rahoittaa Interreg Pohjoinen.

 

 

Yhteistyössä:

    


   

Ajankohtaista

Projektet deltog i en cybersäkerhetskonferens i Florida 28-30 Oktober

4.11.2019

(ISC)² Security Congress brings together a global community of cybersecurity professionals. See more: Security Congress Orlando

Tietoturvan aamukahvit Kokkolassa ja Ylivieskassa

10.4.2019

Centrian tietoturvalaboratorio oli esillä Centrian ja Canoraman yhteisessä tietoturvatapahtumassa, joka järjestettiin 9.-10.4.2019 Kokkolassa ja Ylivieskassa. Kolme tuntia kestänee...

Seuraa meitä somessa: