Digiajan Tuotantopuiston ensimmäinen päätavoite on tuotannollisen yritystoiminnan kasvu ja tuottavuuden parantaminen, joita on tavoitteena synnyttää kolmea eri reittiä:

  • Edistetään uusien tuotannollisten start-upien syntyä, mm. kehitetään mallia, jossa isot kansainväliset yritykset voivat olla edistämässä uusien tuotannollisten yritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä.
  • Luodaan toimintaa ja toimintaympäristöjä, jotka aktivoivat nykyisiä tuotannollisia yrityksiä muuntumaankasvuhaluisiksi ja –kykyisiksi.
  • Valjastetaan suomalainen ja eurooppalainen teollisen tuotantotoiminnan teknologinen ja liiketoiminnallinen huippuosaaminen sekä kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen voimistamaan nykyisten kasvuyritysten kasvua.

 

Toinen päätavoite on rakentaa sellaisia toimintaympäristöjä, menetelmiä ja toimintoja, joilla suomalaisille tuotannollisille yrityksille luodaan edellytykset kulkea meneillään olevan teollisuuden suuren murroksen, neljännenteollisen vallankumouksen (Industry 4.0) kärjessä.

Kolmas päätavoite on yhdistää eurooppalaisten osaamisverkostojen ja suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen osaamista verkostoiksi, joista uusin tieto ja osaaminen siirtyvät mahdollisimman tehokkaasti Pohjois-Pohjanmaan tuotannollisten yritysten osaamiseksi erityisesti seuraavilla liiketoiminnan alueilla:

  • Tulevaisuuden tuotantoteknologiat, simulointi, virtuaalinen tuotanto. KOKEILUPAJA: vastuukorkeakoulu Centria AMK
  • Uudet liiketoimintamallit, systemaattinen innovaatiokehittäminen, kilpailukyky. BUSINESS-PAJA: vastuukorkeakoulu Oulun yliopisto
  • Kasvu- ja kansainvälistyminen. Vastuutoimija Sievin Teollisuuspuisto Oy.

 

Digiajan Tuotantopuistossa suunnitellaan ja kokeillaan tuotantotoiminnan yhteiskehittämiseen sopivia etäyhteistyömalleja ja –ympäristöjä. Koska yritykset, korkeakoulut ja muut yhteistyökumppanit sijaitsevat fyysisesti etäällä toisistaan, digitalisaation suomat uusimmat teknologiat ja menetelmät pyritään hyödyntämään maksimaalisesti.


   
Seuraa meitä somessa: