Sievin kunnan, Centria-ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteistyönä käynnistyy uudenlainen, digitalisaatiota mahdollisimman tehokkaasti hyödyntävä innovaatioympäristö, Digiajan Tuotantopuisto, joka fokusoituu tuotannollisenyritystoiminnan kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Syntyy Pajaverkosto, jossa suomalaista ja kansainvälistä teollisen tuotantotoiminnan teknologista ja liiketoiminnallista huippuosaamista valjastetaan voimistamaan tuotannollisten yritysten syntyä, kehittämistä, kasvua ja kansainvälistymistä Pohjois-Pohjanmaalla, erityisesti Sievissä ja sen ympäristössä. Tällä luodaan alueen tuotannollisille yrityksille edellytyksiä kulkea meneillään olevan teollisuuden suuren murroksen, neljännen teollisen vallankumouksen (Industry 4.0) kärjessä ja olemaan tulevaisuuden voittajia.

Pohjois-Pohjanmaan tuotannolliset yritykset tulevat paremmin tietoisiksi uusien eurooppalaisten osaamisverkostojen Competence Centres CC:t ja Digital Innovation Hubs DIH:t luomista mahdollisuuksista ja niiden järjestämistä tuotantoteknologian eri erikoisalojen rahoitushauista (Open Call:t).

Syntyy uusi laboratoriodemonstraatioiden malli: labdemo. Siinä suomalaisista tai kansainvälisistä osaamisverkostoista löydetty uusi tuotantoteknologia tai menetelmä kokeillaan nopeasti ja esitellään yrityksillekäytännössä. Toiminta nopeutuu oleellisesti, kun laboroinnissa tarvittavia laitteita tai/ja menetelmiä ei investoida vaanniiden käyttöoikeus vuokrataan.Tulostettu 4.10.2018 9:16:55EURA 2014 -järjestelmäHakemusnumero: 304651Hankekoodi: A74268Hankkeen nimi: Digiajan Tuotantopuisto17 (25).


Tuotantopuiston toimintaan mukaan tulevien yritysten, korkeakoulujen ja eurooppalaisten osaamisverkostojen yhteistyön edistämisen tuloksena syntyy kontakteja, joiden tavoitteena on, että niistä käynnistyy yritysten toteuttamia Ely-keskusten, Business Finlandin ja muiden yritysrahoittajien rahoittamia tki-, kasvu- ja kansainvälistymishankkeita.

Syntyy yritysten, korkeakoulujen ja muiden yrityskehittäjien yhteiskehittämiseen sopivia etäyhteistyömalleja ja–ympäristöjä, jotka hyödyntävät digitalisaatiota mahdollisimman tehokkaasti ja jotka soveltuvat erityisestituotannollisen yritystoiminnan kehittämiseen.

Syntyy uusia tuotannollisia start-up –yrityksiä.

Yhä useampi tuotannollinen yritys aktivoituu kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Syntyy malli(eja), miten suuret yritykset voivat systemaattisesti aktivoida uusien start-upien ja kasvuyritysten syntyä, toimia niiden mentoreina ja edistää niiden kehittymistä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Syntyy innovaatioympäristö, missä yritysten, korkeakoulujen ja muiden verkostoon kuuluvien yhteistyökumppaneidenvälillä on mahdollisimman matala kynnys (nollakynnys) ottaa yhteyttä ja tehdä yhteistyötä verkoston toimijoiden kanssa.


   
Seuraa meitä somessa: