Digiohjausta kaikille! –hanke

Centria-ammattikorkeakoulu on mukana Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa vuosina 2018-2020 toteutettavassa Digiohjausta kaikille! -hanketta. Hankkeen tavoitteena on digitalisaation avulla löytää aidosti uudenlaisia, innovatiivisia keinoja ohjata ja tukea opiskelua sekä urasuunnittelua. Tavoitteena on myös lisätä koulutuksen yhdenvertaisuutta kehittämällä erilaisten oppijoiden ohjausta ja opintojen esteettömyyttä erilaisten digitaalisten sovellusten avulla.

Hanke toteutetaan Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja Centria-ammattikorkeakoulun sekä Oulun seudun ammattiopiston yhteistyönä. Mukana yhteistyöverkostossa ovat myös Oulun lukioverkosto sekä valtakunnallinen Erilaisten oppijoiden liitto ry. Keskeistä on nivelvaiheen yhteistyön kehittäminen eri koulutusasteiden välillä.

Digiohjausta kaikille! -hankkeessa kehitettävissä ura-MOOCeissa (kaikille avoin ja maksuton verkkokoulutus) annetaan toisen asteen opiskelijoille digiohjauksen keinoin valmiuksia korkeakouluopintoihin ja parannetaan korkeakouluun pyrkivien digiopiskelukyvykkyyttä. Korkeakouluopiskelijoiden uraohjaukseen kehitetään hankkeessa uusia vaihtoehtoja MOOC-toteutuksen kautta. Tavoitteena on myös hyödyntää digitaalisen oppimisanalytiikan tuottamaa dataa ohjauksen tukena ja ohjaustarpeiden ennakoinnissa.

Hankkeessa järjestetään toteuttajaorganisaatioiden ohjaushenkilöstölle suunnattuja digiohjauksen työpajoja ja digimentorointia. Kaikille avoimien webinaarien kautta kuka tahansa voi tutustua digiohjauksen ajankohtaisiin teemoihin verkon välityksellä.

Hankkeella vastataan opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen kärkihankkeen tavoitteisiin nopeuttamalla toiselta asteelta korkeakouluihin siirtymistä sekä kehittämällä digitaalista koulutusyhteistyötä. Hanke toteuttaa myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman Digitaalinen Pohjois-Pohjanmaa 2021 -kehittämisteemoja.

Digiohjausta kaikille! –hankkeen kokonaisbudjetti on 723 000 euroa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta. Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmaan.

Lisätietoja:                                                                                    

Centria-ammattikorkeakoulu Paula Santapakka, hankevastaava, paula.santapakka@centria.fi, p. 040 7299911

Hankkeen nettisivut: www.oamk.fi/digiohjaus

Facebook: Digiohjausta kaikille

Twitter: @Verkko_ohjaaja


   
Seuraa meitä somessa: