Digitaalinen tehdasinfrastruktuuri

 

6/2019 - 6/2021

Yhteiskunta ja teollisuus tarvitsevat palveluita, raaka-aineita, vettä, sähköä, polttoainetta, ruokaa – ja entistä enemmän myös tietoliikennettä ja digitaalisia palveluita jokapäiväiseen elämään ja toimintaan.

Yhteiskunnan toiminnalle välttämättömäksi infrastruktuuriksi on Suomessa määritelty mm. tieto- ja viestintäjärjestelmät, -verkot ja -palvelut, vesihuolto, energiantuotanto, infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito, sekä liikenne. Osa tätä yhteiskunnan toimintakyvylle välttämätöntä rakennetta on tuotanto, joka on murroksessa lähivuosina uusien digitaalisten teknologioiden myötä. Mm. koneoppiminen, pelillisyys, virtuaalitodellisuus ja tekoäly mahdollistavat teollisuuden kustannustehokkuuden ja tuottavat kilpailukykyä suomalaiselle teollisuudelle.

Uusi rakentuva ympäristö - digitaalinen tehdasinfrastruktuuri - yhdistää teollisen tuotannon ja yhteiskunnalle kriittiset toiminteet. Infrastruktuurin ratkaisuille on välttämätöntä, että ne pysyvät toimintakuntoisina kaikissa olosuhteissa, jolloin ne voivat palvella väestöä, yhteiskuntaa ja teollisuutta erilaisia haasteita kohdatessaan.

Digitaalista tehdasinfrastruktuuria rakennettaessa on pohdittava myös digitaalisia uhkia. Haasteelliset tilanteet vaihtelevat luonnonmullistuksista kyberuhkiin. Digitaalisen infrastruktuurin rakentaminen vahvaksi ja kestäväksi erilaisiin haasteisiin ja poikkeusoloihin luo mahdollisuuksia laaja-alaisesti eri aloille. Esimerkiksi luotettavasti ja tietoturvallisesti kaikissa oloissa toimiva tietoliikenneinfrastruktuuri voi toimia kilpailuetuna Suomen ja alueen teollisuudelle.

 

 

Digitaalisen tehdasinfrastruktuurin hankkeessa on tuotettu ympäristö, joka tuottaa lisäarvoa erityisesti alueen elinkeinoelämälle ja tutkimus- ja kehitystoimintaan. Ympäristöön kytkeytyvät digitalisaation lisäksi vahvasti vähähiilisyys ja puhtaat teknologiset ratkaisut eli cleantech. Ympäristöä hyödynnetään useissa tutkimushankkeissa, joissa se mahdollistaa uusien teknologioiden mahdollisuuksien ja heikkouksien aikaisempaa laajemman tutkimuksen. Centrian useat eri tutkimus- ja kehityshankkeet tulevat hyödyntämään toteutettuja investointeja.

 

 

Hankkeen tulokset

  • Tulevaisuuden teknologia- ja tietoturvahaasteisiin valmentavan, ongelmia ennaltaehkäisevän ja alueen tarpeita palvelevan tutkimuslaitteiston ja ohjelmiston selvittäminen, hankinta ja käyttöönotto, digitaalisen infrastruktuurin rakentaminen. Digitaalisen infrastruktuurin kehittämiseen erikoistuneen pysyvän älykkään ympäristön toteuttaminen Ylivieskaan ja yleisesti Pohjois-Pohjanmaalle.
  • Centrian aiemmissa aihealueen hankkeissa rakennettujen laboratorioympäristöjen ja niissä syntyneen tietotaidon hyödyntäminen ja päivittäminen uusimman teknologian avulla.
  • Älykkään tuotanto- ja robotiikkaympäristön kehittäminen: ketterät tuotantosolut ja digitaaliset kaksoset, jotka mahdollistavat tuotannon kokeilun ja kehittämisen kustannus- ja energiatehokkaasti.
  • Alueen yritysten toimintaedellytysten kehittäminen ja vahvistaminen poikkeustilanteita varten sekä yritysten toiminnan kehittämis- ja tehostamistoimien tukeminen vähähiilisyyttä edistäväksi.
  • Kansallisen ja kansainvälisen tutkimusyhteistyön vahvistaminen luomalla älykäs tuotantoympäristö huippuosaamisen tutkimus-, kehitys- ja innovointitoimintaan.
  • Konnektiviteetin kehittämis- ja tutkimusympäristö, jonka avulla voidaan testata uusimman teknologian hyödyntämistä kriittisen infrastruktuurin ja teollisuuden tarpeisiin. Konnektiviteetti tarjoaa yhteyden, jonka avulla erilaiset laitteistot ja palvelut voidaan yhdistää osaksi tietoliikenneinfrastruktuuria.
  • Investointien kautta kyetään tutkimaan ja kartoittamaan turvallisen toimintaympäristön tietoliikenteen ja verkkorakenteen kriittiset kohdat. Lisäksi erilaisilta mittaus- ja sensoriratkaisujen saatavan datan kautta pystytään älykkäästi analysoimaan ja kehittämään ennakointia sekä minimoimaan uhka- ja vaaratilanteet.
  • Datasta saatavien arvojen avulla kyetään luomaan uusia pilotointiohjelmistoja, VR/AR-visualisointeja ja pelimäisiä ympäristöjä havainnointiin ja oppimisympäristöihin, jotka mahdollistavat nopean reagoinnin mahdollisiin poikkeaviin tilanteisiin.

 

Klikkaa alta auki esitteemme:

         


   

Ajankohtaista

Centria DropIn avaa ovet laboratorioihin Ylivieskassa 6.-7.10.2021

31.8.2021

    Centria Tutkimuksen ja kehityksen avoimien ovien tapahtuma, Centria DropIn järjestetään Ylivieskan kampuksella, Vierimaantie 7:ssä 6.-7.10.2021. Tapahtuman ensimm&...

Droneja Ylivieskan yllä

1.12.2020

Centria-ammattikorkeakoulu järjesti Ylivieskan kampuksella drone-aiheisen demopäivän marraskuun 30. päivä. Päivän aikana esiteltiin alueen yrityksille ja toimijoille...

Seuraa meitä somessa: