5G laajentaa matkapuhelinverkkojen käyttöä ihmiskeskeisestä laitekeskeiseen kommunikaatioon. Tämä muutos johtaa laajoihin sosio-ekonomisiin muutoksiin: 5G-teknologia tulee olemaan kulmakivenä monilla talouden aloilla.

Teollisuuden, liikenteen, logistiikan ja terveydenhuollon saralla älykkäät laitteet pystyvät kommunikoimaan 5G-verkkojen avulla. “Laitteiden Internet” tulee lisäämään entisestään datamääriä intra-, extra-ja Internetverkoissa, asettaen kasvuvaatimuksia koko infran runkoverkkokapasiteetille.

 

 

5G-verkkojen kehitys tuo mukanaan muun muassa verkkojen virtualisoinnin, joka mahdollistaa joustavan dynaamisen tietoliikenneverkkojen optimoinnin ja tehokkaamman kapasiteetin hyödyntämisen ja sen mukana energiatehokkaamman tiedonsiirtokapasiteetin.

Konnektiviteetin mahdollistaminen riittävällä turvallisella teknologialla vaatii osaamisen kehittämisen lisäksi sekä laitteisto-että ohjelmistoinvestointeja.

 

 


   
Seuraa meitä somessa: