Tulevaisuuden turvallinen toimintaympäristö muodostuu fyysisen työn turvallisuudesta ja tiedon turvaamisesta. Fyysistä turvallisuutta halutaan varmentaa erilaisilla teknisillä ratkaisuilla, kuten sijoittamalla sensoreita ympäristöön ja työvaatteisiin, käyttämällä miehittämättömiä ilma-aluksia tarkistamaan alueen turvallisuutta sekä luomalla järjestelmiä henkilöstön varoittamiseen ja ohjaukseen.

 

Teollisuuden järjestelmät ovat aikaisemmin toimineet suljetuissa verkoissa. Hyökkäykset ovat kuitenkin pysyneet minimaalisina niin kauan kuin raha ei ole liikkunut. Nykyisin teollisuuden järjestelmät toimivat verkottuneina muihin tietojärjestelmiin, millä saavutettavien hyötyjen ohella ilmenee myös kasvavia tietoturvaongelmia. Hyökkäysten todennäköisyys on kasvanut hyökkäysmenetelmien kehittyessä ja tietoliikenteen siirtyessä yleiseen Internetiin. Kun uhkat ja haavoittuvuudet ovat lisääntyneet, on myös kasvanut tarve suojata tietojärjestelmiä ja niihin kuuluvia automaatiojärjestelmiä ja -verkkoja. Keskeistä on varmistaa teollisuuden järjestelmien päästä päähän -turvallisuus.

 

Centria on osaltaan päivittämässä mm. langatonta verkkoaan, jossa on mahdollista toteuttaa hankkeessa hankittavien laitteiden ja tietoturvan eri osa-alueiden tutkimiseen ja analysointiin tarkoitettujen ohjelmistojen kanssa,erilaisia digitaalisen tehdasinfrastruktuurin ratkaisuja omissa verkoissaan. Tämän avulla voidaan hallitusti toteuttaa erilaisia uhkaskenaarioita, analysointeja sekä kartoituksia, turvallisesti ennen yleisen Internetin käyttöä ja sen tuomia vaaroja.

 


   
Seuraa meitä somessa: