DIGITAL INTEGRATED MANUFACTURING - DIM
1.9.2009 - 28.02.2012

Lisää kilpailukykyä PK-yrityksiin uudella tekniikalla

Tutkimuksen ja uuden osaamisen avulla tuottavuutta ja kilpailukykyä Pohjoisen Interreg-alueen tuotannollisiin pk-yrityksiin.

CENTRIA tutkimus ja kehitys on käynnistänyt DIM-hankkeen, jonka tavoitteena on pienten- ja keskisuurten yritysten tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamien. Kokkolan ja Ylivieskan CENTRIAn lisäksi yhteistyöpartnereina ovat Luleå Tekniska Universitet (LTU) ja Högskolan i Narvik (HiN). Kaksivuotisen hankkeen päärahoittaja on Interreg IV A Nord, jota hallinnoi Norrbottenin lääninhallitus. Suomen kansallinen vastinrahoittaja on Lapin Lääninhallitus. 

Interreg IV A Nord- alue kattaa Lapin-, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat Suomessa, Norrbottenin läänin Ruotsissa, sekä Finnmarkin, Tromsin ja Nordlandin alueet Norjassa.

 Tavoite
Hankkeen tavoitteena on kilpailukyvyn parantaminen tuomalla tutkimuksella uuteen teknologiaan liittyvää lisäosaamista alueen pk-yrityksiin. Digitaalitekniikan soveltamisesta tuotannollisen toiminnan tehostamiseen esimerkkeinä voivat olla tietokoneavusteisen suunnittelun-, valmistuksen-, materiaalien- ja toiminnanohjausjärjestelmien yhteenliittäminen ja hyödyntäminen (mm. CAD-, CAM-, CNC-, FEM- ja ERP-tekniikat ja -järjestelmät).

 Toteutus
Hankkeen pääkokonaisuuksia ovat:

  • Pk-yritysten toimintaan liittyvät digitaali- ja tietotekniset tarpeet tuotannon ja kilpailukyvyn näkökulmasta nyt ja tulevaisuudessa. Tämän osan päätoteuttaja on Luleå Tekniska Universitet.
  • Kohderyhmään parhaiten soveltuvien teknologioiden ja menetelmien arviointi, osan päätoimija on Högskolan i Narvik.
  • DIM-tekniikkaan liittyvät käytännön simuloinnit ja demonstraatiot, päätoimijana CENTRIAn Ylivieskan yksikkö.

Edellisten ohella kukin partneri toteuttaa koko hanketta omalla alueellaan.

 Lisätietoja
Jouko Kärkkäinen, CENTRIA, Kokkola
Jani Rättyä, Sakari Pieskä, CENTRIA, Ylivieska

Centria:                                LTU:                             HIN:

http://www.centria.fi/        http://www.ltu.se/         http://www.hin.no/index.php

 

Lisätietoja Interreg IV A Nord ohjelmasta:

http://www.interregnord.com/fi.aspx

Kansallinen vastinrahoitus:

           

         

 


   

Ajankohtaista

Welcome to the interesting DIM -seminar in Narvik !

28.12.2010

Welcome to the next DIM seminar / Workshop to HIN, Narvik 26th of January 2011 !

Introduction of DIM -project

7.5.2010

Introduction of DIM at seminar in Luleå by Henrik Nergård/LTU

Seuraa meitä somessa: