Ecolabnet - ekoinnovaatioiden palveluntarjoajien verkosto


Hankkeen tavoitteena on tukea ekoinnovaatioita Itämeren alueen pienten ja keskisuurten yritysten toiminnassa.  

Ympäristöä säästävällä innovaatioilla ('ekoinnovaatioilla') vähennetään tuotteiden, teknologioiden, palveluiden tai kulutuksen ympäristökuormituksia ja ratkaistaan päästöihin, jätemääriin, materiaalien käyttöön tai energian kulutukseen liittyviä ongelmia uudella tavalla.

Hankkeessa perustetaan TKI-asiantuntijoista koostuva Ecolabnet-verkosto, jonka avulla yritykset saavat tietoa uusimmasta tutkimustiedosta.

Verkoston osaaminen sisältää tietoa lisäaineiden valmistuksesta, biopohjaisista materiaaleista, tuotepalvelujärjestelmien suunnittelusta, ekologisesta tuotemerkistä, arvoketjun arvioinnista, liiketoimintamallien kehittämisestä, lainsäädännöstä, asiakkaiden näkemyksistä, sertifioinnista ja elinkaariarvioinnista.

Ecolabnet-palvelut yrityksille:
- Eco-branding
- Tuotepalvelujärjestelmän suunnittelu
- Elinkaariarviointi
- Arvoketjuanalyysi
- Biopohjaiset materiaalit
- Lisäaineiden valmistus


Ecolabnet-hanke
- Rahoitus: 2,2 miljoonaa euroa
- Kesto: 01/2019 - 06/2021
- Rahoittaja: Interreg Baltic Sea Region

ecolabnet.org

 


   
Seuraa meitä somessa: