Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen – EduPal-hanke

 

Palliatiivinen eli oireita lievittävä hoito tarkoittaa parantumattomasti sairaiden ja kuolevien ihmisten aktiivista, moniammatillista ja kokonaisvaltaista hoitoa, jossa pyrkimyksenä on turvata mahdollisimman hyvä elämän loppuvaihe. Palliatiivisessa hoidossa tuetaan kuolevaa ihmistä ja hänen läheisiään niin, että elämä säilyy laadukkaana ja kuolema toteutuu arvokkaasti.

Tällä hetkellä kuolevan potilaan hoito ei sisälly riittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutukseen. Laadukkaan palliatiivisen hoidon toteuttamiseksi on keskeistä varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden riittävä perus- ja erityistason osaaminen.

EduPal-hankkeessa kehitetään monialaisesti ja työelämälähtöisesti ratkaisuja palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen kehittämiseksi sekä palliatiivisen hoidon osaamisen vahvistamiseksi. Hankkeessa muun muassa selvitetään palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetuksen nykytila ja luodaan valtakunnalliset suositukset palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen opetusohjelmista. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kärkihanke ja se toteutuu vuosina 2018-2020.

Hankekonsortion muodostavat 15 ammattikorkeakoulua ja viisi yliopistoa. Hanketta koordinoi Kajaanin ammattikorkeakoulu. Centria on osatoteuttajana mukana kehittämässä palliatiivisen hoidon koulutusta. Hankkeella on laaja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten, sosiaali- ja terveysalan toimijoiden sekä seurakuntien, järjestöjen ja liittojen sidosryhmäverkosto.

 

Yhteystiedot:

yliopettaja, Hanna-Mari Pesonen
p. 040 681 0588
hanna-mari.pesonen@centria.fi

lehtori, Anne Prest
p. 040 808 5141
anne.prest@centria.fi

 

Lisätietoa hankkeesta:

Hankkeen www-sivut
Facebook

 


   
Seuraa meitä somessa: