REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia

 

Hankkeessa kehitetään ja koulutetaan etätyön johtamiseen LEAN-ajatteluun perustuvia menetelmiä ja teknologisia ratkaisuja, joilla tuetaan pk-yrityksiä sopeutumaan uudenaikaiseen etätyöhön ja parannetaan yritysten kilpailukyvykkyyttä hallita liiketoimintaansa etätyöympäristössä.

Toiminta-aika 9/2021 -8/2023

"Onko työtuntien mittaaminen ja maksimointi oikea tapa mitata etätyön tehokkuutta? Onko vuorovaikutus työntekijöiden kanssa teknologia painotteista? Onko työkalut työn ohjaamiseen valittu työn luonteen mukaisesti? Näitä ja montaa muuta kysymystä pohditaan hankkeen aikana yritysten kanssa."

 


   
Seuraa meitä somessa: