EteVä pilotti - Energiatehokkaat ja vähähiiliset pilottiratkaisut

Hankkeessa valitaan Keski-Pohjanmaan alueelta vähintään kolme eri pilottikohdetta, joiden potentiaalit energiansäästöön, -tuotantoon ja varastointiin sekä sivuvirtojen hyödyntämiseen selvitetään. Lisäksi toteutetaan pilottien kannattavuuslaskelmat ja toteutettavuusanalyysit.  Tarkastelun alla on myös pilottikohteiden mahdollisuus synergioihin muiden yritysten kanssa. Pilottien valinta tehdään siten, että niiden ratkaisut ovat pienin muutoksin mahdollista ottaa käyttöön laajemminkin. Ratkaisut jalkautetaan muiden yritysten käyttöön tulevassa webinaarissa ja ”Best practices”- raportin avulla.

Kohderyhmänä ovat paikalliset yritykset, joilla syntyy energiatuotantoon sopivia sivuvirtoja, joilla on potentiaalia tuottaa uusiutuvaa energiaa tai joiden toiminnassa syntyy merkittäviä määriä hukkaenergiaa. Hankkeesta hyötyvät myös energiantuotannossa syntyvän energian ja sivuvirtojen käyttäjät, kuten elintarvike- ja juomateollisuus, maatalousyritykset, vedenpuhdistamot, kasvihuoneet ja muut vastaavat. Kohderyhmänä ovat myös alueelliset päättäjät, sillä osa potentiaalisista yrityksistä on kuntaomisteisia. Lisäksi uusiutuvien energioiden käyttöönottoon on suuri merkitys kuntien poliittisilla päätöksillä, joten alueellinen tuki on tärkeää.

Hankkeessa tuetaan alueella meneillään olevia uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden projekteja sekä saadaan aikaan uusia hankkeita. Yritysten energiatehokkuutta parannetaan kehittämällä sivuvirtojen ja hukkaenergioiden sisäisiä ja ulkoisia syklejä, esimerkiksi varastointia ja energiantuotantosynergiaa. EteVä:ssä hyödynnetään eri projektien tuloksia ja opittuja asioita niitä yhdistämällä ja jalostamalla. Tämä tukee sekä alueen yritysten vihreää siirtymää uusiutuviin energiamuotoihin että alueen energiaomavaraisuutta. Hanke edistää myös alueen erikoistumista alan edelläkävijäksi.

Hankkeen budjetti on 238 569€. Hankkeen toteutusaika on 06/2021-07/2023.


   
Seuraa meitä somessa: