EVAKOT - Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut

 

EVAKOT-hankkeessa tutkitaan aurinkoenergian ympärivuotista varastointia ja näiden varastojen hyödyntämistä  kiinteistöjen lisäenergian lähteinä. Hankkeessa rakennetaan tähän liittyen Keski-Pohjanamaan alueelle ainakin 2 konkreettista pilottia, joiden avulla tätä ns. ilmaisenergian hyödyntämismahdollisuutta tutkitaan ja kehitetään hankekonsortion voimin.

Hankkeessa rakennetaan ekosysteemi, jossa aurinkoenergian varastoinnin ja käytön optimoinnin teknologioita voidaan kokeilla ja kehittää mahdollisimman aidossa toimintaympäristössä. Ekosysteemin avulla kerätyn ja tuotetun tietotaidon ja sen pohjalta karttuneen osaamisen avulla jalostetaan uusia menetelmiä ja toimintatapoja, jotka poikivat jatkossa uusia tuotteita ja palveluita.

 

Hankkeen tavoitteet

 Hankeen konkreettisena tavoitteena on tuottaa:

  1) Uutta osaamista (energiatehokkaiden menetelmien ja järjestelmien hyödyntämiseen liittyvä osaaminen) liittyen aurinkoenergian varastointiin ja käytön optimointiin (kehittämisosio)

 (2) Uusi, ainutlaatuinen alueen julkisille ja yksityisille toimijoille yhteinen ja verkottunut eli useita toimijoita palveleva tutkimus- ja oppimisympäristö (investointiosio)

Hankkeen tutkimuksellisena tavoitteena on etsiä avarakatseisesti uusia ratkaisuja haasteellisissa toimintaympäristössä ja sääolosuhteissa sijaitsevan kiinteistökannan vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen käyttöön energian varastoinnin ja käytön optimoinnin avulla. Hankkeessa toteutettavan soveltavan tutkimuksen avulla etsitään uusia ideoita, toimintamalleja ja referenssiratkaisuja toimialan osaamisen ja liiketoiminnan edistämiseksi ensisijaisesti Keski-Pohjanmaan alueella toimivissa yrityksissä hankkeen päättymisen jälkeen.

 

Hankkeen tulokset

Alueen tutkimuslaitosten tutkimusympäristö  vahvistetuu merkittävästi tutkimuspilottien myötä (investointiosio). Tutkimusympäristöt laajenevat  nykyisestä laboratoriolaajuudesta kentälle aluetta hyödyttäväksi tutkimuksen ekosysteemiksi, sisältäen tutkimuslaitosten ja alueen elinkeinoelämän yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteisiä pilottiympäristöjä. Hankee laajentaa aikaisemmissa hankkeissa rakennettuja laboratoriotason tutkimusympäristöjä. Pilotit toimivat samalla tutkimus- ja kehittämisympäristönä ja niissä voidaan tutkia uusia innovaatioita ennen laajemman mittakaavan toteutuksia.

Hankkeen myötä alueelle kehittyy lämmön maavarastoinnin osaamista ja alaan liittyvää yritystoimintaa.

Lisäksi pilotit tarjovat kohdekiinteistöille lähes ilmaista uusiutuvaa energiaa.

 

 

 

 


   

Ajankohtaista

Finn Springin pilottikohteen rakentaminen eteni hyvin lokakuun aikana

1.11.2018

Kuluneen kuukauden aikana saatiin mm. porakaivovarasto valmiiksi ja koko pilotin arvioidaan valmistuvan joulukuun alkupuolella.    Lämmönsiirtiputkiston ja mittauskaapel...

Hanke näyttävästi esillä YLE:n uutisoinnissa

28.8.2018

  YLE Kokkola kävi tekemässä juttua hankkeestamme eri medioihin ja aihe osoittautui niin kiinnostavaksi, että pääsimme lopulta jopa valtakunnalliseen levitykseen TV...

Porakaivojen putket ja mittauskaapelit asennettu

13.6.2018

Porakaivokentän kollektoriputket ja mittauskaapelit saatiin paikoilleen, joten kaivokenttä on valmiina kaivoja yhdistävän putkituksen, ohjausyksikön putkituksen ja r...

Follow us on social media: