Lisätietoa hankkeesta

 

Hanke on saanut alkunsa paikallisen yrittäjän ideasta kehittää aurinkolämmitysjärjestelmää sekä järjestelmäkomponenttien että erityisesti lämmön maavarastoinnin osalta. Lämmitysjärjestelmästä on jo olemassa prototyyppi, jonka esikuvana on ollut Kanadassa sijaitseva Drake Landing Solar Community. Kanadan olosuhteet ovat lähes samanlaiset kuin Suomessa ja siellä järjestelmällä on pystytty tuottamaan rakennusten lämmitystarpeesta noin 90 % aurinkoenergialla.

 

 

Yrityksen kehittämistyö oli edennyt vaiheeseen, jossa seuraava askel on täyden mittakaavan pilottijärjestelmän rakentaminen. Tämä vaihe vaatii kutenkin huomattavia lisäresursseja sekä osaamisen että rahoituksen suhteen joten laajemmalle kehittämishankkeelle oli tarvetta.

Syksyllä 2016 kehittämishanketta alettiin suunnitella kehittäjäyrityksen, Centria-ammattikorkeakoulun, GTK:n ja muutamien asiasta kiinnostuneiden yritysten kanssa. Budjetiltaan 960 000 euron hanke sai päärahoituksen Keski-Pohjanmaan liitolta loppuvuodesta 2016 ja se käynnistyi 1.1.2017.

 

Päätavoitteina on jalostaa järjestelmä valmiiksi nykyistä prototyyppiä käyttäen ja mukaan tulleita Centrian ja GTK:n tutkimusresursseja hyödyntäen. Centrian tehtävänä on hankkeen hallinnointi ja johtaminen sekä mittaus- ja ohjausjärjestelmän tietotekniikan kehitys. GTK huolehtii maavarastojen mitoituksesta, simuloinnista ja optimoinnista rakennettaviin kohteisiin. Kehitystyö tehdään tiiviissä yhteistyössä konseptia tuotteistavan Heliostoragen kanssa, joka voi nyt jatkokehittää järjestelmään liittyviä aurinkokeräimiä ja koko järjestelmän ohjausyksikköä hankkeen tarjoamin resurssein.

Hankkeessa ovat myös mukana pilottijärjestelmiä jatkossa energiansäästöön hyödyntävät yritykset. Pilotit valmistuvat hankkeen aikana.

Hankkeen etenemistä voi seurata tämä sivuston Ajankohtaista-osiosta.

 

 

 

 

 


   
Seuraa meitä somessa: