Export Expert


Connecting talent with opportunities


Centria-ammattikorkeakoulu tuottaa erinomaisia kansainvälisiä osaajia, joiden potentiaalia ei saada alueella hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Kansainvälisellä osaajalla on laajaa osaamista toisesta kulttuurista ja tätä tulee hyödyntää kasvun mahdollistajana erityisesti vientiyrityksissä.

Export Expert -hankkeessa kartoitetaan yritysten vientiin ja kansainvälistymiseen liittyviä työvoiman tarpeita sekä avustetaan yrityksiä kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa. Tavoitteena on luoda malli kansainvälisten osaajien työllistämiseksi Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla kehittäen liiketalouden ja tekniikan opiskelijoiden työllistettävyyttä sekä valmentaen yrityksiä hyödyntämään kansainvälisiä osaajia. Hankkeessa edistetään koulutuksesta työelämään siirtymistä kohtauttamalla alueen yritykset ja kansainväliset opiskelijat.

Hankkeen tavoitteet:

Tavoite 1. Vahvistetaan korkeakoulu-yritysyhteistyötä kv-osaajien työllistämiseksi alueelle.

Tavoite 2. Luodaan valmennusmalli kv-osaajien työllistymisen edistämiseksi sisältäen kv-osaajien urasuunnittelun, integroitumisen työelämään ja kielitaidon kehittymisen.

Tavoite 3. Lisätään vuoropuhelun kautta kv-rekrytointiosaamista alueen yrityksissä sekä huomioidaan monimuotoisuuden tarpeet osana työelämää.

 

Toiminta pähkinänkuoressa

  • Export Expert hanke toimii Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla.  
  • Hankkeessa pyritään työllistämään erityisesti Centrian ammattikorkeakoulun liiketalouden ja tekniikan alojen opiskelijoita alueen yrityksiin. 
  • Haemme hankkeeseen mukaan yrityksiä, jotka tarjoavat opiskelijoille harjoittelu- tai työpaikkoja. 
  • Avustamme yrityksiä kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa. 
  • KV-osaaja ja suomalainen opiskelija ovat yhdessä töissä/harjoittelussa yrityksessä. ”Tandemmalli”.
  • Tarjoamme yrityksille ja opiskelijoille työharjoittelun mentorointia ja ohjausta. 
  • KV-opiskelijoiden työelämä- ja kielitaitoa valmennetaan ennen työharjoittelun/työn alkua. Myös yrityksen erityistarpeet ja toiminta tehdään opiskelijoille tutuiksi ennen harjoittelun/työn alkua. 
  • Yhdistämme osaajat ja yritykset. 
  • Tavoitteemme on saada KV-osaajat jäämään alueelle. 

 


   
Seuraa meitä somessa: