Fast Wow Effects Boosting SME Business

1.1.2015 - 30.6.2017

Fast Wow Effects Boosting SME Business on Tekesin Uusi arvonluonti -haun kautta Fiksu kaupunki-ohjelmasta rahoitettu TKI-projekti. Projekti toteutetaan yhteistyönä Centrian ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Muina yhteistyötahoina ovat n. 20 kotimaisten yrityksen lisäksi Ochanomizun yliopisto Japanista ja Sohar College of Applied Sciences Omanista. 

Fast Wow -projektilla pyritään parantamaan yritysten mahdollisuuksia hyödyntää digitalisaation luomia mahdollisuuksia ja saada näin aikaan yritysten uudistumista ja kykyä tuottaa uudenlaista asiakasarvoa perinteisten toimintamallien ulkopuolelta tai niiden rajapinnoilta. Hankkeen laaja-alainen ja tiivis yhteistyö nostaa suomalaista osaamistasoa hankkeen tutkimusalueella sekä kehittää yhteistyötä tutkimuksen ja pk-yritysten kesken. Projektin yhtenä tavoitteena on myös yritysten myynnin ja markkinoinnin edistäminen nopeasti toteutettavien wow-efektien avulla sekä projektissa olevien toimijoiden verkottuminen uuden liiketoiminnan edistämiseksi.

Fast Wow Effects Boosting SME Business -hankkeessa tehdään digitalisaatioon pohjautuvia kokeiluja eri teknologioita yhdistäviä sovelluksia ja menettelytapoja käyttäen. Projektissa tuotetaan näiden pohjalta yritysten liiketoiminnan, erityisesti markkinoinnin sekä tuotteiden esittelyiden tueksi erilaisia wow-efektejä. Näiden avulla yritysten tuotteille saadaan lisäarvoa, joka hyödyttää niin tuottavaa yritystä kuin loppukäyttäjääkin. Tuloksia esitellään sekä kotimaisissa että kansainvälisissä konferensseissa, seminaareissa ja messutapahtumissa.

 


   
Follow us on social media: