Bättre förutsättningar att delta i det finländska föreningslivet

”Föreningsliv för alla” är ett samarbetsprojekt mellan Centria, Yrkesakademin i Österbotten och Integrationsenheten i Jakobstad. Europeiska socialfonden och Svenska kulturfonden finansierar projektet.

Projektets syfte är att stöda nyfinländarnas sociala delaktighet och därmed förbättrade arbets- och funktionsförmåga genom bättre förutsättningar att delta i det finländska föreningslivet. Projektet uppmuntrar föreningar att öka mottagligheten och hitta nya medlemmar och talkokrafter från andra kulturer.

Som ett resultat av projektet känner nyfinländarna sig inspirerade att delta i olika föreningsverksamheter. Det här leder till bättre välmående, djupare språkkunskaper och större förankring i samhället för nyfinländarna. I förlängningen får nyfinländarna större sociala nätverk och bättre förutsättningar för sysselsättning.

Projektets strävan är att man i Jakobstadsregionen ska få en fungerande heltäckande metod för tvåvägsintegration genom tredje sektorn. Erfarenheterna och modellerna ska därefter spridas och inspirera till mera samarbete inom och över regioner och bland aktörer.

Projekttid: 1.3.2020-29.2.2022

Projektägare: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Delägare: Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/

Yrkesakademin i Österbotten och Integrationsenheten i Jakobstadsregionen

 


 

 


 

 


 

 


   

Ajankohtaista

FFA deltar i De finlandssvenska integrationsdagarna 23-24.9 2021: En hållbar integration 2030

16.9.2021

FFA kommer att hålla workshoppen Tredje sektorn, kommun och integration - om samverkan för social delaktighet. Integrationsdagarna sker digitalt torsdagen den 23 september och fredagen de...

Perheilta kaikille! Familjekväll för alla! Family event foreveryone! 1.9.2021

30.8.2021

Hyvät ystävät. Tervetuloa hauskaan perhetapahtumaan! 1. syyskuuta klo 16-19 Vanhassa satamassa Pietarsaaressa. Kära familj! Välkomna med på en rolig kväll fö...

Seuraa meitä somessa: