Föreningsliv för alla - Yhdistystoimintaa kaikille!

Projektin tarkoituksena on osallistaa maahanmuuttajia suomalaiseen järjestöelämään. Sosiaalisten verkostojen vahvistaminen puolestaan parantaa maahanmuuttajien työelämämahdollisuuksia. Projekti toimii myös toiseen suuntaan eli projektissa kannustetaan paikallisia järjestöjä ottamaan vastaan uusia jäseniä ja talkoolaisia.

Järjestöelämä voi parhaimmillaan inspiroida maahanmuuttajia osallistumaan uusiin harrastuksiin. Samalla kun hyvinvointi ja kielitaito kohenevat, maahanmuuttajat myös ankkuroituvat yhteiskuntaan paremmin.

Projektin päämääränä on kehittää kaksisuuntaiseen integraation tähtääviä työkaluja kolmannelle sektorille. Pietarsaaren seutu voi projektin jälkeen jakaa kokemuksia ja hyväksi havaittuja malleja muille alueille ja toimijoille.

Projektin kesto: 1.3.2020-29.2.2022

Hankkeen hallinnoija: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Yhteistyössä: Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/ Yrkesakademin i Österbotten och Integrationsenheten i Jakobstadsregionen

Hanketta rahoittaa Euroopan unionin sosiaalirahasto ja Svenska kulturfonden.

Centria

Projektkordinator

Mona Groop-Sjöholm

0406211887

mona.groop-sjoholm@centria.fi

 

Laura Palovuori

0406260028

laura.palovuori@centria.fi

 

Yrkesakademin

Johanna Troberg-Dang

0447503257

johanna.troberg-dang@yrkesakademin.fi

 

Melina Saari

0405687229

melina.saari@yrkesakademin.fi

 

Integrationsenheten i Jakobstadregionen

Malin Nyholm

0440559812

malin.nyholm@jakobstad.fi

 

 

 

 

 

 

 


   
Seuraa meitä somessa: