Future possibilities for CLT

toteutus 1.9.2016- 31.5.2018

Centria tukee hankeyritysten tuotekehitystä mm. mallintamisen, testauksen, tuotemääritysten ja standardiselvitysten avulla. Tavoite on tukea ja nopeuttaa yrtysten puurakenteiden tuotekehitysprosessia. Tavoite on hankkeen aikana saattaa markkinoille uusia rakenneratkaisuja ja saada CLT käyttöön uusissa käyttökohteissa.

Hankeyrityksillä on mahdollisuus verrata oman rakenteensa toimivuutta CLT-rakenteiseen ratkaisuun. Hankkeessa kehitetään myös CLT:n kustannustehokasta hyödyntämistä, levyn laatuominaisuuksia sekä integroidaan CLT:n käyttöä nykyisiin rakennusprosesseihin. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,3 milj. euroa.

Lisätietoja hankkeesta:
Elisa Saarela
Projektipäällikkö
elisa.saarela@centria.fi

Vesa Martinkauppi
TKI- päällikkö (tuotantoteknologia)
vesa.martinkauppi@centria.fi


   

Ajankohtaista

Rovaniemelle rakennetaan puukerrostalo opiskelijoille

10.4.2017

Rovaniemelle rakennetaan kaupungin ensimmäinen puusta valmistettava kerrostalo. Rakentamisen on tarkoitus käynnistyä mahdollisesti kesällä 2018. Opiskelijoille suunnattu kerr...

Avoin luentotilaisuus puusiltarakentamisesta

10.3.2017

Vuoden 2017 opiskelijatyöpajan aihe on Ylivieskan kaupungin tilaaman joen ylittävän kevyenliikenteensillan suunnittelun toteuttaminen opiskelijatyöpajassa Lapin AMK:n, Centria AMK:...

Kokemuksia CLT rakentamisesta Suomessa

10.3.2017

Lapin AMK on julkaissut raportin eri rakennusvaiheen toimijoiden kokemuksista CLT-rakentamisessa. Lähestymisnäkökulmia ovat:   Eroavaisuudet muihin käytössä ...

Follow us on social media: